دکتر امیدعلی مسعودی:

رییس دانشگاه ارتباطات سوره : توسعه کشور وابسته به پژوهش است

کدخبر : 20965

همایش آینده پژوهی، آموزش عالی و توسعه پایدار گفت: کشور ما ، کشوری درحال توسعه نام گذاری شده است و بحث توسعه کشور در تمام ادوار در گروی آموزش و پژوهش اندیشی قرار می گیرد که بستر آن در نهاد آموزش عالی ودانشگاه فعال خواهدشد .

به گزارش رصد اقتصادی:  همایش آینده پژوهی، آموزش عالی و توسعه پایدار گفت: کشور ما ، کشوری درحال توسعه نام گذاری شده است و بحث توسعه کشور در تمام ادوار در گروی آموزش و پژوهش اندیشی قرار می گیرد که بستر آن در نهاد آموزش عالی ودانشگاه فعال خواهدشد .

«امید مسعودی» گفت :کشورهایی مانند ژاپن سند توسعه را دربلند مدت مورد محاسبه وسنجش قرار می دهند، ولیکن کشور ما برخلاف آن حرکت می کند .ما نیاز ممتد به بینش آینده وآینده نگری داریم ،زیرا آینده چون سفری درهدف است و زیربنای آن در عمل پژوهش و آینده نگری خلاصه خواهد شد.

« مهران  هوشیار » دبیر همایش نیز که روز دوشنبه برگزار شد ، گفت :  همایش در سه حوزه هنر ،ارتباطات و معماری‌وشهرسازی برنامه ریزی شده است و داری امتیاز علمی است و  مقالات ارائه شده به آن گواهی علمی و پژوهشی دریافت می کنند.

«حیدر جهانبخش» عضو هیات علمی همایش هم گفت : نوع همایش واهداف آن نگاه به آینده و مساله محور است و قابلیت های آن در خصوص آموزش عالی قرار دارد ، وآینده نگری هدف محور پیش می رود وترسیم الگو را ایجاب می کند و مثلث آینده پژوهی باتوجه به قابلیت های ناظر به سه حوزه مذکور نزدیک و همچنین مرتبط با سبک زندگی جامعه است؛ و نیزهمایشی قدرتمند از نظر موضوعی و خوشبین به آینده است.

وی افزود: دردنیای دیجیتال امروز ، که به سمت هوش مصنوعی پیش می رود ، باید هدف آینده پژوهی نهادینه شود. درمجموع تغییراتی که پیش رو است،  آینده‌ای جذاب ومتفاوت را ترسیم خواهد کرد.

  وی گفت :،به عنوان مثال در حوزه معماری باوجود کرونا وقرنطینه های مکرر در طول این مدت پیشرفت به هنگام مورد توجه واقع شد و همچنین نیز دنیا در مبحث انرژی و ارتباط انسان مانند گذشته نیست وکاملا تفاوت دارد. این همایش فقط یک عنوان ساده در مبحث آینده نیست،  بلکه پیوندی را شکل خواهد داد که به پیشروی متناسب بااهداف منجر خواهد شد .

 

b8f9e3e4-4a38-4c8e-8152-e84694e46402

8e324153-6fd6-4ff4-b72b-efab23265add

آیا این خبر مفید بود؟
بانک و بیمه
اقتصاد کلان و بودجه
صنعت و انرژی
بورس و بازار سهام
طلا و ارز
بازار مسکن و راه
بازار خودرو
اجتماعی
ارسال نظر:

‍‍‍
روی خط رسانه