علت؛ عدم پرداخت بدهی به بیمارستان های چشم پزشکی و عدم پذیرش تعرفه های مصوب دولت توسط بیمه ها

بیمارستان‌های چشم پزشکی ایران با بیمه تکمیلی تمدید نکردند

کدخبر : 35945

در نامه بیمارستان‌های چشم پزشکی ایران به شرکت بیمه آتیه سازان حافظ آمده است: امکان تمدید قرار داد به دو علت با شرکت بیمه آتیه سازان حافظ میسر نیست و همه مراکز چشم پزشکی، هزینه خدمات خود را برابر با تعرفه‌های مصوب هیئت وزیران برای سال ۱۴۰۱ از بیماران بیمه آن شرکت به صورت آزاد دریافت می‌کنند و صورت حساب تحویل خواهند داد.

بیمارستان‌های چشم پزشکی ایران به علت اینکه شرکت بیمه آتیه سازان حافظ، بدهی خود را نپرداخته است، از عقد قرارداد مجدد با این شرکت بیمه‌ای خودداری کردند.

در نامه بیمارستان‌های چشم پزشکی ایران به شرکت بیمه آتیه سازان حافظ آمده است: امکان تمدید قرار داد به دو علت با شرکت بیمه آتیه سازان حافظ میسر نیست و همه مراکز چشم پزشکی، هزینه خدمات خود را برابر با تعرفه‌های مصوب هیئت وزیران برای سال ۱۴۰۱ از بیماران بیمه آن شرکت به صورت آزاد دریافت می‌کنند و صورت حساب تحویل خواهند داد.

در این نامه در تشریح علت نخست آورده شده است: تسویه نکردن حساب و پرداخت نکردن بدهی‌های هنگفت شرکت بیمه آتیه سازان حافظ به بیمارستان‌های چشم پزشکی برغم تعهدات به بیش از ۷ ماه رسیده است.

همچنین درباره علت دوم افزوده است که شرکت بیمه آتیه سازان حافظ، تعرفه‌های مصوب هیئت وزیران را نپذیرفته و درخواست تخفیف‌های غیرمنطقی داشته است.

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
    ارسال نظر: