بانک کشاورزی/

مساعدت بانک کشاورزی با 214761 کشاورز در شش ماهه نخست سال جاری درقالب بند خ ماده 33

مساعدت بانک کشاورزی با 214761 کشاورز در شش ماهه نخست سال جاری درقالب بند خ ماده 33
کدخبر : 40148

بانک کشاورزی در قالب دستورالعمل بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه، در شش ماهه ابتدای سال 1401 تعداد 214 هزار و 761 فقره از تسهیلات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول کشاورزان را با بخشودگی سود و امهال بدهی مورد مساعدت قرار داد.

شعب این بانک در قالب دستورالعمل بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه از ابتدای سال جاری تا هشتم مهرماه، قریب به 88 هزار میلیارد ریال از تسهیلات معوقه کشاورزان را امهال کرده و بالغ بر 29 هزار میلیارد ریال از بدهی کشاورزان شامل سود تا سررسید، سود پس از سررسید و جریمه وجه التزام را مورد بخشودگی قرار داده اند .

شایان ذکر است بانک کشاورزی در سال جاری علاوه بر دستورالعمل بند خ ماده 33، در اجرای مفاد خط مشی پیگیری وصول مطالبات و مصوبات هیات مدیره بانک نیز مساعدت های شایان توجهی برای بخشودگی جرائم دیرکرد و امهال بدهی کشاورزان انجام داده است.

 

روابط عمومی بانک کشاورزی

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
ارسال نظر:

این خبر را از دست ندهید