پتروشیمی جم/

حضور هدفمند شرکت پتروشیمی جم در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه K2022 آلمان

حضور هدفمند شرکت پتروشیمی جم در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه K2022 آلمان
کدخبر : 41554

پتروشیمی جم با حضور مدیرعامل به همراه تیم اعزامی و شرکت‌های زیرمجموعه، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین واحدهای تولید الفین در جهان، در ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه K2022 دوﺳﻠﺪورف آﻟﻤﺎن حضور پررنگی داشت.

در این ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه جلسات و مذاکرات مختلفی توسط مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم در حوزه‌ی تامین و تدارکات کالاهای موردنیاز و محصولات شیمیایی و کاتالیست ها، بازاریابی و فروش و جهت ورود به بازارهای جدید، و همچنین پیگیری توسعه پروژه های در دست اقدام برگزار شد.

ﺣﻀﻮر در این رویداد دﺳـﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﺴـﻴﺎری در زمینه‌های مختلف ﺑﺮای پتروشیمی جم داشته و توافقات اولیه خیلی خوبی نیز صورت گرفت.

غرفه پتروشیمی جم در سالن اصلی نمایشگاه K2022 و در کنار شرکت‌های بزرگ پتروشیمی جهان از جمله شرکت BASF در سالن اصلی نمایشگاه آلمان قرار داشت.

گفتنی است KShow ﺑﺰرگ‌ترﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﻼﺳﺘﻴک و ﭘﺘﺮوشیمی ﺟﻬﺎن است که به عنوان یک ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه تجاری پیشرو و مهم‌ترین ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻼﺳﺘﻴک در دنیا ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ می‌ﺷﻮد. این نمایشگاه ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻳﻜﺒﺎر در ماه اﻛﺘﺒﺮ و اﻣﺴﺎل نیز از ۱۹ ﺗﺎ ۲۷ اﻛﺘﺒﺮ ۲۰۲۲ (۲۷ مهر تا ۵ آبان ۱۴۰۱) ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﺸـﺖ روز در ﺷﻬﺮ دوﺳـﻠﺪورف آﻟﻤﺎن ﺑﺮﮔﺰار شد.

ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﺟﻢ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر «نوآوری، ﺧﻼﻗﻴﺖ و راه‌ﺣﻞ ﭘﺎﻳﺪار» در ﺳﺎﻟﻦ 5 ﻏﺮﻓﻪ C22 ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه K2022 ﺣﻀﻮر یافت و میزبان و پذیرای جمع زیادی از بازدیدکنندگان و ویزیتورهایی بود که در این نمایشگاه تخصصی شرکت داشتند.

 

روابط عمومی پتروشیمی جم

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
ارسال نظر:

این خبر را از دست ندهید