بیمه سینا/

نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها زمینه ساز رشد فکری و شکوفایی استعدادها

نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها زمینه ساز رشد فکری و شکوفایی استعدادها
کدخبر : 44897

در احکام جداگانه ای اعضای کمیته تخصصی راهبردی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای بیمه سینا منصوب شدند.

با عنایت به لزوم بهره گیری نظام مند از توانایی های فکری و خلاقیت سرمایه انسانی در هدایت و راهبری شرکت، کمیته نظام پیشنهادها ایجاد تا از این مسیر کارکنان در جهت بهبود، پویایی و تحول شرکت سهیم باشند و زمینه ساز رشد فکری، شکوفایی استعدادها و تعالی شرکت هموار شود.

بهمن علی بخشی رئیس کمیته تخصصی راهبردی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای بیمه سینا گفت: امروزه مدیریت مشارکتی یکی از پیشرفته ترین و موثر ترین روش های مدیریت در دنیاست و کارامدترین و اصلی ترین ابزار در این نوع مدیریت نظام پیشنهادهای سازمانی است.

وی عنوان داشت: هدف از طراحی نظام پیشنهادها به طور کلی زمینه سازی برای تحقق دموکراسی در محیط های کاری، ارتقای بهره وری، توسعه سرمایه های انسانی و ایجاد فضای مناسب برای مشارکت کارکنان درجهت بهبود گردش کار، ارزیابی بهره وری ، تقلیل هزینه های تولید وتوزیع ، بهبود شرایط ایمنی ، کاهش عملیات اداری وبهبود سیستم ها است.

بر اساس این گزارش: طی احکام جداگانه ای، بهمن علی بخشی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل، سعید بایقره مدیر مطالعات راهبردی سازمانی، اعظم حاجی زاده مدیر فناوری اطلاعات، رسول صالحی مدیر بیمه های اتومبیل و مرتضی یگانه مهر معاون رفاهی مدیر منابع انسانی به عنوان رئیس، دبیر و اعضای کمیته تخصصی راهبردی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای بیمه سینا معرفی شدند.

 

روابط عمومی و امور بین الملل بیمه سینا

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
ارسال نظر:

این خبر را از دست ندهید