ذوب آهن اصفهان

نقش حمل و نقل در پشتیبانی از تولید ذوب آهن اصفهان + فیلم

نقش حمل و نقل در پشتیبانی از تولید ذوب آهن اصفهان + فیلم
کدخبر : 45249

به مناسبت فرارســیدن ۲۶ آذرماه روز ملی حمل و نقل، روح ا... صالحی مدیر خدمــات و امور رفاهی، محراب قنبری مدیر راهبری و پشــتیبانی ماشین آلات و خودرو های سنگین و حامد محمدی مدیر راه آهن و ترابری شرکت در گفتگو با خبرنگار هفته نامه آتشکار به نقش مدیریت های مسئول حمل و نقل در پشتیبانی از تولید پرداختند.

صالحی حضور ایمن و به موقــع تک تک کارکنان شــرکت در محل کار را یکی از نکات بسیار مثبت ایــن مدیریت بــه منظــور پشــتیبانی از تولید و خدمات شایســته بــه کارکنان دانســت و گفت: ایمنی و کیفیت دو رکن اساسی حمل و نقل ذوب آهن اصفهان اســت، این مدیریت بــا ۴۰۰ خودرو سبک و حدود ۴۰۰ خودرو ســنگین به تلاشگران شــرکت و در امر پشــتیبانی تولید خدمــات ارائه می کنند .

محمدی حمــل و نقل ریلی را یــک صنعت بدون جایگزین دانســت و گفت: ذوب آهــن اصفهان به عنوان تنهــا تولیدکننده انواع ریل هــای راه آهن و متروی خاورمیانه ، با عرضه ریل های تولیدی خود در گســترش حمل و نقل ریلی نقش به سزایی در کشور و تولید داشته اســت زیرا حمل و نقل ریلی بسیار با صرفه و ایمن است . وی نقــش راه آهن شــرکت در تولیــد ذوب آهن اصفهان را بسیار کم نظیر دانست و گفت: خط ریلی شرکت مانند شــریان های اصلی تولید هستند که باعث به گردش در آمدن چــرخ صنعت ذوب آهن می شوند.

محراب قنبری گفت: مدیریت راهبری و پشتیبانی ماشین آلات و خودروهای سنگین با حضور به موقع در تولید و تعمیرات هم پای تمامی تلاشگران تولید در حال جهاد در صنعت می باشــند. رانندگان این مدیریت با تخصص و تجربه بالا همکاری مستقیمی در تولید شرکت دارند .

وی افــزود: ایثارگری و تلاش رانندگان اســت که صنایع بزرگی مانند ذوب آهــن اصفهان به صورت منظم و بدون توقف در حال کار است . شایان ذکر است ۲۶ آذر ســال ۱۳۶۲ یادآور ایامی است که در آن حضرت امام خمینی (ره)، بنیانگذار جمهوری اســامی ایران، فرمانــی در زمینه اعزام کامیون ها بــه بنادر جنوبی بــرای تخلیه کالاهای وارداتی و مایحتاج مردم صادر نمودند و کامیونداران سراسر کشــور، آمادگی خود را برای تخلیه بنادر و حمل و نقل مــواد ضروری مورد نیــاز مردم اعلام کردند. ۱۴ سال پس از این اتفاق در سال ۱۳۷۶ روز ۲۶ آذر ماه به عنوان روز حمل و نقل معرفی گردید.

ذوب آهن اصفهان

 

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
ارسال نظر:

این خبر را از دست ندهید