بورس اوراق بهادار تهران/

درج اوراق صکوک اجاره شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی

کدخبر : 51887

اوراق صکوک اجاره شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام)، با نماد "صشستا512" در فهرست نرخ‌های بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار تهران درج ‌شد.

طبق مجوز پذیره­‌نویسی شماره 122/123785 مورخ 1401/12/22 سازمان بورس و اوراق بهادار، از تاریخ 1401/12/22 اوراق صکوک اجاره شرکت سرمایه‌­گذاری تأمین اجتماعی به مبلغ 40,000 میلیارد ریال، با هدف تأمین سرمایه در گردش به منظور خرید سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین توسط نهاد واسط از بانی و سپس اجاره به شرط تملیک آن به بانی، با نماد "صشستا512" در فهرست نرخ­های بازار بدهی بورس اوراق بهادار تهران درج شد. مدت اجاره اوراق 4 سال، نرخ اجاره ­­بها 20 درصد و مواعد پرداخت آن هر 6 ماه یک‌بار از تاریخ انتشار اوراق است. همچنین ارکان اوراق به شرح زیر می‌باشد:

ناشر: شرکت واسط مالی بهمن پنجم

ضامن: توثیق سهام شرکت سرمایه­‌گذاری صبا تأمین، شرکت سرمایه­‌گذاری صدر تأمین و شرکت سرمایه­‌گذاری دارویی تأمین

متعهد پذیره­‌نویسی و بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه امین

عامل فروش: شرکت کارگزاری صبا تأمین

حسابرس: سازمان حسابرسی

عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

 

مجوز انتشار اوراق صادره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارش حسابرسی بیانیه ثبت تأمین مالی اوراق مذکور از پیوندهای زیر قابل دریافت است.

 

مدیریت پذیرش اوراق بهادار

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

این خبر را از دست ندهید