بخشنامه‌ی رییس‌کل سازمان امور مالیاتی؛

پیرامون ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

پیرامون ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی
کدخبر : 53059

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور پیرامون ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی بخشنامه ای به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

در بخشنامه ابلاغی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور آمده است: پیرو دستورالعمل شماره 200/۱۴۰۱/531 مورخ 1401/۰۴/25 و اصلاحیه شماره 200/۱۴۰۱/31 مورخ 1401/۰۶/07، بندهای ۲ و ۳ ماده (۲) دستورالعمل مذکور به شرح زیر اصلاح می گردد:

بند۲ ماده (2): تاریخ رؤیت اوراق مالیاتی توسط مؤدی طی بیست روز از زمان بارگذاری در حساب کاربری، تاریخ ابلاغ به مؤدی محسوب می شود. تاریخ و زمان رؤیت اوراق مالیاتی و سایر جزئیات در سیستم ذخیره شده و کلیه آثار ابلاغ واقعی به آن مترتب است. ورود به حساب کاربری و رؤیت اوراق مالیاتی به منزله رسید ابلاغ الکترونیکی می باشد.

بند۳ ماده (2): خودداری از مراجعه به حساب کاربری ظرف مدت بیست روز از تاریخ بارگذاری اوراق مالیاتی، در حکم استنکاف از گرفتن اوراق مالیاتی بوده و روز بیست و یکم به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی محسوب می گردد. چنانچه روز بیست و یکم با تعطیل تعطیلات مصادف شود، اولین روز بعد از تعطیل/ تعطیلات مزبور به عنوان روز ابلاغ در نظر گرفته می شود.

 

رسانه مالیاتی ایران

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر: