بیمه زندگی خاورمیانه/

بیمه زندگی خاورمیانه از بودجه جلو زد

بیمه زندگی خاورمیانه از بودجه جلو زد
کدخبر : 53786

بر اساس آخرین صورت مالی منتشر شده، درآمد محقق شده شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در 3 ماهه چهارم سال 1401، 34 درصد بیشتر از پیش بینی بوده است.

درآمد حاصل از صدور بیمه‌نامه شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در 12 ماهه منتهی به اسفندماه سال 1401 با افزایش همراه بود.

در مدت زمان 1 سال مجموع درآمد شناسایی شده 857 میلیارد تومان گزارش شده که 104 میلیارد تومان آن (بیشترین میزان درآمد شناسایی شده در سال 1401) با 21 درصد رشد نسبت به بهمن‌ماه در اسفند‌ماه این سال محقق گردیده است.

بر اساس آخرین صورت مالی منتشر شده، درآمد محقق شده این شرکت در 3 ماهه چهارم سال، 34 درصد بیشتر از پیش بینی بوده است.

به این ترتیب در فصل زمستان این شرکت روند صعودی درآمد خود را حفظ نمود. مقایسه درآمد حق بیمه شناسایی شده با مدت مشابه سال قبل از آن، حاکی از افزایش 73 درصدی آن است.

مجموع خسارت پرداختی در بازه زمانی مورد بررسی نیز به رقم 508 میلیارد تومان رسید که در اسفند‌ماه 51 میلیارد تومان آن با 14 درصد کاهش نسبت به بهمن محقق گردیده است.

نمودار

روابط عمومی شرکت بیمه خاورمیانه

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر: