در کدال منتشر شد؛

انتشار گزارش فعالیت نماد وپاسار در اولین ماه سال 1402

انتشار گزارش فعالیت نماد وپاسار در اولین ماه سال 1402
کدخبر : 54582

بانک پاسارگاد گزارش فعالیت ماهانه فروردین‌ماه‌1402 را منتشر کرد و در این گزارش درآمد حاصل از کارمزدها، درآمد تسهیلاتی و درآمد سپرده‌گذاری بیشترین گزینه درآمدی این نماد بورسی هستند.

بانک پاسارگاد با نماد "وپاسار" در گزارش ماهانه منتهی به 31‌فروردین‌ماه‌1402 در کدال، ارقام مربوط به میزان درآمد تسهیلات اعطایی، دریافت درآمد سپرده‌گذاری، درآمد کارمزد و غیره را ارائه می‌کند.

بر اساس این گزارش، درآمد تسهیلات اعطایی بیشترین گزینه درآمدی برای بانک پاسارگاد بوده است که رقم 5.594 میلیارد تومانی را به ثبت می‌رساند. وضعیت تسهیلات اعطایی در فروش اقساطی، جعاله، مرابحه، اجاره به شرط تملیک، سلف، مضاربه، مشارکت مدنی، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی، تسهیلات ارزی و غیره بوده است.

درآمد کارمزدها دومین گزینه از مجموع درآمد حاصله این بانک، رقم 229 میلیارد تومان را نشان می‌دهد.

درآمد سپرده‌گذاری در فروردین ماه 209 میلیارد تومان و درآمد ناشی از اوراق بدهی نزد این بانک نیز 65 میلیارد تومان از مجموع گزینه درآمدی این نماد بورسی به حساب می‌آید.

بانک پاسارگاد در بخش درآمد حاصل از تسهیلات در بخش مرابحه بیشترین درآمد از تسهیلات اعطایی را به‌دست آورده است که در فروردین‌ماه رقم 3.416 میلیارد تومان را اعلام می‌کند و درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی ارزی بانک پاسارگاد نیز در این ماه معادل 416 میلیارد تومان شناسایی می‌شود.

مانده سرمایه‌گذاری اوراق بدهی در پایان فروردین 1402 این بانک 4.353 میلیارد تومان اعلام می شود.

 

گزارش فعالیت بانک پاسارگاد با نماد " وپاسار" در فروردین 1402

جدول

نبض بورس

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر: