فولاد مبارکه

اینفوگرافیک/ سودآوری فولاد مبارکه به خاطر ارزش افزوده است که ایجاد می کند

اینفوگرافیک/ سودآوری فولاد مبارکه به خاطر ارزش افزوده است که ایجاد می کند
کدخبر : 55017

سودآوری فولاد مبارکه به هیچ عنوان ناشی از رانت نیست و این یک تفکر انحرافی است که هرکس سود میدهد از رانت بهرهمند است فولاد مبارکه از منابع ملی ارزش افزوده می آفریند.

 سودآوری فولاد مبارکه به هیچ عنوان ناشی از رانت نیست و این یک تفکر انحرافی است که هرکس سود میدهد از رانت بهرهمند است فولاد مبارکه از منابع ملی ارزش افزوده می آفریند.

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر: