بیمه تعاون

نقش عوامل انسانی در تصادفات رانندگی

نقش عوامل انسانی در تصادفات رانندگی
کدخبر : 56020

بیمه تعاون در راستای سیاست های ترویج علم در صنعت بیمه، اقدام به انتشار دستاوردهای پژوهشی متخصصان آکادمیک کرده است.

به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، این شرکت نظر به اهمیت بهره مندی علم کاربردی، در نهمین بررسی، مقاله «نقش عوامل انسانی در تصادفات رانندگی» نوشته «سمیه مولوی»، همکار شعبه البرز بیمه تعاون را مورد بازخوانی قرار داده است.

مولوی در این مقاله مطرح می کند که «زمانی که میشنویم آمار متوسط سـالانه کشـته هـای راننـدگی در ایـران از میـانگین کشته شدگان جنگ تحمیلی بیشتر است، یعنی ما با وضعیتی فاجعه آمیز روبه رو هستیم. هنگامی که از شیوه رانندگی در ایران به عنوان پدیدهای ناهنجار یاد می شـود، منظـور، اشاره به مجموعه رفتارهایی است که بیمه شخص ثالث، تنها سهمی از آنها را در بـر میگیرد. این پدیده ناهنجار در دو سوی یک صحنه، جان و مال این مردم را به بـازی گرفته است؛ اگر یک سوی پرده این نمایش را تلفات و خسارات مـادی و جـانی یـا هزینه های بیمه پرداختی ببینیم، متأسفانه درمورد پشت پرده که سخنی از آن نمـیرود یا بسیار کم موردتوجه قرار می گیـرد، رونـدی پیچیـده در جریـان اسـت کـه در آن، تأثیرات متفاوتی از ایجاد یک هراس و اضطراب کوچک یـا بـروز تـنش و آزردگـی روحی و درگیری هـای فیزیکـی تـا درد و آزردگـی ناشـی از جراحـت و درنهایـت دلتنگی و رنج ازدست دادن عزیزی که تـأثیراتی پایـدار و غیرقابـل جبـران بـر جـای می گذارد، قابل شناسایی است».

او در ادامه مطرح می کند که «به دلیل تبعات حوادث رانندگی و آثار زیان بار این حوادث، قانونگذار برای حمایت از زیاندیدگان در سال 1347 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را تصویب کرد. قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث در سال 1387 بعد از گذشت 40 سال از قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1347 به صورت آزمایشی و پنجساله تصویب شد. قانونگذار در راستای حمایت از شرکت های بیمه و جلوگیری از زیاندهی آنها، حمایت از زیاندیدگان و تضمین پرداخت خسارات وارده به آنها و همچنین تقویت جنبه بازدارندگی بیمه، قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را در تاریخ 20/2/1395 تصویب کرد».

این کارشناس شعبه البرز بیمه تعاون همچنین اضافه می کند: «تاثیر فرهنگ بربروز خسارت در تمام رشته های بیمه ای و به خصوص رشته بیمه ثالث برهیچکس پوشیده نیست بالابودن تعداد تصادفات رانندگی در کشور موجب گردیده تا در صنعت بیمه کشور، بیمه شخص ثالث اتومبیل، بالاترین میزان خسارت پرداختی را در بین رشته های بیمه ای داشته باشد فرهنگ حاکم بر افراد از دلایل بروز رفتارهای پرخطر در هنگام رانندگی است و رابطه مستقیمی با تعداد تصادفات رانندگی دارد. فرهنگ یک جامعه نماینگر ارزش هایی است که اعضای آن جامعه به آن پایبند بوده و به آنها احترام می گذارند البته ابعاد فرهنگی که در تمام افراد جامعه وجود دارد، می تواند دارای شدت و ضعف متفاوتی درهریک از افراد متعلق به آن فرهنگ باشد، تحقیقات نشان می دهد متغیر فرهنگ بر تعداد تصادفات تاثیرگذار است و نحوه رانندگی بیمه گذاران متاثر از ابعاد فرهنگی حاکم برآنان است».

مولوی در ادامه تأکید می کند «آمار و ارقام خسارت های بیمه ای در حوزه بیمه های اتومبیل به حدی بالا می باشد که توجه به برنامه ریزی به منظور جلوگیری از هدر رفت سرمایه های جانی و مالی در اثر حوادث جادهای الزامی می باشد و در این راستا به نظر می رسد با توجه به اینکه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران یک نهاد نظارتی در بخش بیمه کشور می باشد و نقش محوری در ایجاد بسترهای لازم برای تدوین برنامه جامع کاهش تلفات ناشی از رانندگی دارد، لازم است در طراحی و تدوین برنامه مزبور، توجه به ابعاد کلان مختلف سیاسی، حقوقی، اجتماعی وفرهنگی و ... نقش های ویژه سازمان ها و نهادهای برنامه ریز را از یکسو و وضعیت اقتصادی شرکت های بیمه را از سوی دیگر مدنظر قرار دهد.صنعت بیمه با دریافت حق بیمه متناسب با ریسک افراد می تواند نقش مهمی در اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی و کاهش تخلفات و به تبع آن کاهش تصادفات رانندگی داشته باشد و به همین علت توجه دقیق به فاکتورهای موثر بر حق بیمه جهت تعیین حق بیمه متناسب باریسک بسیار حائز اهمیت است.ایجاد سیستمی که در آن بین حق بیمه و ریسک تناسب وجود داشته باشد موجب افزایش مسئولیت پذیری افراد در کاهش تصادفات جاده ای خواهد شد. تعیین حق بیمه به صورت تخصصی نیازمند وجود داده ها و اطلاعات قابل اعتماد و مهارت اکچوئری می باشد.»

او به عنوان راهکار نیز بیان می کند که «به منظور ارائه نرخ های عادلانه متناسب با سطح ریسک افراد، که منجر به کنترل ریسک و کاهش رفتارهای ریسکی نابهنجار رانندگان پرخطر می گردد، بازنگری ضوابط نرخ گذاری و لحاظ نمودن تمامی مولفه های موثر بر ریسک در محاسبه ، می تواند نقش برجسته ای درکاهش ضریب خسارت این رشته بیمه ای داشته باشد. همچنین در بخش مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات بیمه اتومبیل در ایران و کشورهای منتخب، می توان به این جمع بندی رسید که در سایرکشورها ویژگی های فردی راننده یکی از عوامل موثر بر حق بیمه است. از دیگر نکات قابل توجه در این بخش، در نظر گرفتن مازاد برای رانندگان جوان/ بی تجربه است. در واقع هدف از در نظر گرفتن مازاد برای رانندگان جوان وادار کردن آنها به رعایت احتیاط های بیشتر است.با تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۹۵ و توجه قانونگذار به شخصیت راننده در تعیین حق بیمه، تعریف حادثه و رفع بسیاری از ابهامات دیگر، انتظار می رود بین حق بیمه و ریسک تناسب ایجاد شود و شاهد افزایش مسئولیت پذیری افراد در کاهش تصادفات جاده ای باشیم».

 

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

این خبر را از دست ندهید