در مجمع عمومی عادی سال مالی ۱۴۰۱ شرکت نفت سپاهان عنوان شد:

افزایش درآمد عملیاتی و سود شسپا

افزایش درآمد عملیاتی و سود شسپا
کدخبر : 56495

دکتر محمد امیر نیکوهمت مدیرعامل نفت سپاهان در خصوص عملکرد شرکت در سال مالی ۱۴۰۱ اظهار داشت: درآمد عملیاتی شرکت در سال مالی ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۹.۰۵۳ میلیارد تومان شد که نسبت به سال مالی قبل از آن ۴۳ درصد رشد را نشان می دهد. همچنین سود عملیاتی به ۴.۴۷۴ میلیارد تومان رسید که حاکی از رشد ۴۲ درصدی است.

نیکوهمت افزود: سود ناخالص شرکت رقم ۵.۳۷۷ میلیارد تومان را ثبت کرد که افزایش ۴۴ درصدی داشت. همچنین سود خالص شرکت به رقم بی سابقه ۴.۱۱۲ میلیارد تومان رسید که نسبت به سال مالی قبل از آن بیانگر رشد ۳۲ درصدی (سود خالص شرکت اصلی ۳۴ درصد) است که بالاترین میزان سود شرکت در ادوار خود بوده است.

مدیر عامل نفت سپاهان اعلام کرد: ثبت رکوردهای فوق در حالی بود که هزینه ها و بهای تمام شده تولید رقم ۱۳.۶۷۶ میلیارد تومان را تشکیل می دهد که در مقایسه با سال مالی ۱۴۰۰ به میزان ۴۳ درصد افزایش داشته است.

وی میزان تولید انواع روغن موتور خودرویی و صنعتی و فرآیندی و محصولات جانبی را ۷۲۱ هزار تن اعلام کرد که ۳۳ درصد تولیدات چهار شرکت اصلی تولید کننده روانکار کشور را در اختیار دارد. همچنین نفت سپاهان ۲۴ درصد سهم بازار روغن موتور بنزینی و دیزلی کشور را به خود اختصاص داد.

مدیرعامل نفت سپاهان تصریح کرد: حجم فروش انواع روانکار این شرکت ۷۳۲ هزار تن به ارزش ۱۸.۳۵۴ میلیارد تومان بود که در این میان ۲۷۴ هزار تن در بازار داخلی به ارزش ۹.۰۳۶ میلیارد تومان و ۴۵۸ هزار تن به ارزش ۹.۳۱۹ میلیارد تومان سهم فروش صادراتی بود.

 

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر: