گروه صنایع معدنی فولاد

تعامل ذوب آهن اصفهان با شرکت های دانش بنیان در حوزه حفاظت از محیط زیست

تعامل ذوب آهن اصفهان با شرکت های دانش بنیان در حوزه حفاظت از محیط زیست
کدخبر : 57463

جلسه تعاملی مهدی ابوالقاسمی مدیر حوزه فولاد و معدن شبکه تبادل فن آوری و هیأت همراه و مهدی بهرامی معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی ذوب آهن اصفهان در راستای بهره گیری از ظرفیت شرکت های دانش بنیان جهت رفع محدودیت ها، معضلات، چالش ها و چابک سازی فرآیندها در حوزه زیست محیطی در این مجتمع عظیم صنعتی برگزار شد.

 در این دیدار معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی شرکت با اشاره به فعالیت های گسترده زیست محیطی انجام گرفته طی سنوات گذشته و فعالیت های جاری در حوزه محیط زیست شرکت اظهار داشت: ذوب آهن اصفهان از بدو تأسیس تا کنون و به خصوص طی سالیان اخیر اهتمام ویژه ای به مقوله حفاظت از محیط زیست با تعریف و اجرای پروژه های زیست محیطی متعدد در حوزه هوا، آب، پساب ، پسماند، خاک و مدیریت مصارف انرژی داشته است که ماحصل آن ارتقاء شاخص های زیست محیطی شرکت بوده است.

وی برنامه جامع محیط زیست شرکت را به عنوان یک نقشه راه مورد توافق مشترک با اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان دانست و اظهار داشت: علی رغم وجود محدودیت ها و مشکلات خارج از ید این شرکت، این برنامه با تلاش همکاران مرتبط در حوزه محیط زیست شرکت در حال انجام می باشد.

بهرامی در ادامه با اشاره به اهمیت استفاده از توان شرکت های دانش بنیان در حوزه برنامه های بهبود زیست محیطی شرکت و تبیین زمینه های همکاری های مشترک با مراکز دانش بنیان و مراکز تسهیل گر در این حوزه همچون مرکز تبادل فن آوری، بر آمادگی شرکت ذوب آهن اصفهان بر انجام همکاری همه جانبه در این زمینه تاکید نمود و خواستار تدوین نقشه راه همکاری های دوجانبه در این زمینه گردید.

در این جلسه پیشنهاد اولیه مربوط به سیستم فیلتراسیون کنورتورهای ناحیه فولادسازی توسط نماینده یکی از شرکت های دانش بنیان طرح و نسبت به بررسی جوانب مختلف فنی و زیست محیطی و همچنین امکان سنجی طرح پیشنهادی با حضور نمایندگان بخش های فنی کارخانه اقدام و مقرر گردید طرح پیشنهادی اولیه ارائه شده بر اساس درخواست ها و نقطه نظرات بخش های مختلف حاضر در جلسه تکمیل گردد و پس از بررسی مجدد توسط تیم کارشناسی شرکت، در صورت دارا بودن توجیهات فنی، اقتصادی و زیست محیطی لازم، نسبت به اخذ مجوزهای مربوطه از مبادی ذیربط و برنامه ریزی جهت عملیاتی نمودن آن اقدام گردد.

 

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر: