شرکت تامین سرمایه تمدن

خبرنگاران زبان گویا وآگاهی بخش بازار سرمایه هستند

خبرنگاران زبان گویا وآگاهی بخش بازار سرمایه هستند
کدخبر : 57888

توسعه اقتصادی از طریق رسانه های تخصصی تأثیر نسبتاً قابل توجهی بر تمایلات سرمایه گذاران می گذارد که نشان می دهد در بازارسرمایه ، تأثیر اطلاعات اقتصادی بر تمایلات سرمایه گذار بسیار وابسته به دانش تخصصی است .

دکتر علی بیگ زاده ، مدیرعامل شرکت تامین سرمایه تمدن ضمن تبریک روز خبرنگار و قدردانی از زحمات کلیه اصحاب رسانه و تلاشگران عرصه خبرطی یادداشتی در خصوص نقش رسانه ها و خبرنگاران در توسعه بازار سرمایه و توسعه فرهنگ سهامداری در دودهه گذشته پرداخته است که در ادامه می خوانید :

"قسم به قلم و آنچه می نویسد"

رسانه ها یکی از راهکارهای حل مشکل عدم تقارن اطلاعات بین سرمایه گذاران و بنگاه های اقتصادی را تنظیم و توسعه سرمایه گذاری را تقویت می کند و با ارایه اطلاعات دقیق و شفاف باعث ایجاد رغبت سرمایه گذاران در معاملات می شوند .

توسعه اقتصادی از طریق رسانه های تخصصی تأثیر نسبتاً قابل توجهی بر تمایلات سرمایه گذاران می گذارد که نشان می دهد در بازارسرمایه ، تأثیر اطلاعات اقتصادی بر تمایلات سرمایه گذار بسیار وابسته به دانش تخصصی است .

اما در این میان  رسانه های متعهد و متخصص به جای بودن در خدمت منافع گروهی می توانند در خدمت منافع ملی و بازار سرمایه  باشند و حقیقت را بدون انگیزه های فردی و حتی منفعت طلبانه مطالبه کرده و خواست عموم سرمایه گذاران را از مسوولان صرف نظر از نگاه های تعصب گرایانه مطالبه کنند.

تحقق این مهم که همزمان نیازمند ارتقای عملکرد حرفه ای رسانه و پاسخگو بودن ساختاراقتصادی است، بی شک در درازمدت می توانند تاثیری جدی در مطالبه گری سهامداران بازار سرمایه و عرصه های مختلف اقتصادی  اجتماعی جامعه داشته باشد.

در این میان نقش رسانه‌ها برای تحلیل های بی طرفانه و شفاف بازار سرمایه  بسیار اساسی خواهد بود و می‌توانند تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان را متوجه آثار و نتایج تصمیمات کنند‌.از آنجایی که نقش رسانه ها در اطلاع رسانی شفافیت مالی شرکت های بورسی بسیار حائز اهمیت است و در دو دهه گذشته شفافیت بازارهای مالی به عنوان یکی از متغیرهای موثر بر استراتژی های سرمایه گذاران در بازارهای مالی مطرح می باشد . از این رو سه بعد شفافیت یعنی افشای اطلاعات مالی, شفافیت ساختار هیات مدیره و شفافیت ساختار مالکیت  توسط رسانه ها می تواند بر رفتار سرمایه گذاران در بازار سرمایه  موثر باشد. هرچند  درک سرمایه گذاران از ابعاد شفافیت با توجه به متغیرهای اقتصادی متفاوت است و در نهایت  اطلاع رسانی رسانه ها می تواند به سرمایه گذاران جهت تعدیل رفتارشان متناسب با شرایط بازار بورس یا تحریک احساسات آنها ویا ایجاد حباب قیمت سهام موثر باشد.

بازارسرمایه  به عنوان یکی از ساختارهای اصلی اقتصاد هر کشور مطرح می باشد. ولی بی شک آگاهی سرمایه گذاران، یکی از الزامات کارائی بورس است . همچنین یکی از راه های  ایجاد آگاهی ارتباط است و یکی از بهترین روش های برقراری ارتباط موثر از طریق  رسانه ها می باشد. تاثیر رسانه را بر ایجاد تمایل به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار بر کسی پوشیده نیست . نتایج حاصل از  بررسی های حوزه ارتباطات نشان می دهد که بین جذبه ساختاری پیام، جذبه احساسی پیام و جذبه شناختی پیام با تمایل به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار رابطه معنی داری وجود دارد. بنابراین رسانه ها در ارائه پیام جهت ترغیب به سرمایه گذاری در بازار سرمایه  باید در ساختار پیام خود دقت نظر نمایند.

اقتصاد بدون رسانه بی معنی است، همین احساس نیاز جریان تبلیغاتی گسترده ای را ایجاد کرده است. با نگاهی دقیق‌تر به رویکرد رسانه های گروهی اعم از دیداری، شنیداری و نوشتاری به ویژه ظرفیت های امروزی در فضای مجازی در مورد بازار سرمایه  ، بخوبی در می یابیم که رسانه ها با حجم وسیعی از پیامها مستقیم و غیرمستقیم را به مخاطبان بازار سرمایه منتقل می کنند .

برای ایجاد انگیزه در پیشرفت اقتصادی بویژه توسعه فرهنگ سهامداری  قبل از هر چیزی باید مفهوم توسعه و پیشرفت شناسانده شود. از این رو رسانه ها  با ایفای نقش آموزشی و خبری خود، در ایجاد تحول و مهارت‌ها، ارزش‌ها و انگیزه‌ها  و خرد جمعی موثرند.

رابطه معنی دار میان استفاده از رسانه های جمعی و مشارکت در بورس و انتخاب سهام توسط سرمایه گذاران بوده است. سرمایه گذاران جهت مشارکت و انتخاب نوع سهام بیشتر ازرسانه ها استفاده می نمایند .از این رو مسئولیت اجتماعی رسانه ها در تنویر افکار عمومی و جهت دهی بازار و سهام شرکت های بورسی اجتناب ناپذیر است.

 

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

این خبر را از دست ندهید