بورس

تداوم رشد تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی در تیرماه

تداوم رشد تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی در تیرماه
کدخبر : 58337

در ادامه روند مثبت شاخص های تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی، در تیرماه سال ۱۴۰۲هم شاخص های تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۳ و ۶.۱ درصدی را تجربه کرده است.

در تیرماه سال ۱۴۰۲، شاخص های تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۳ و ۶.۱ درصدی را تجربه کرده اند، اما نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش به ترتیب کاهش ۴.۷ و ۵ درصدی داشته اند که تحت تأثیر محدودیت های تأمین برق صنایع در تیرماه بوده است.

در تیر سال ۱۴۰۲ شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات برمبنای شرکت های بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۱۵.۳ و ۱۴.۷ درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۸.۲ و ۵.۴ درصدی داشته است. همچنین، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت فلزات پایه نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۱۲.۲ و ۵.۹ درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۱۲.۵ و ۹.۸ درصدی داشته است.

در تیر سال ۱۴۰۲ نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی رشد مثبت ۰.۴ درصدی را ثبت کرده است، همچنین رشد نقطه به نقطه با افزایش ناچیز نسبت به ماه قبل، به ۱۷ درصد رسیده است. گفتنی است میانگین سالیانه شاخص قیمت نیز در تیرماه سال ۱۴۰۲ روند نزولی یک سال اخیر خود را ادامه داد و با ۳.۴ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل، میزان ۳۱.۳ درصد افزایش را نشان می دهد.

بر این اساس در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، از بین ۱۵ رشته‌فعالیت صنعتی بورسی ۸ رشته‌فعالیت، افزایش در شاخص تولید و ۷ رشته‌فعالیت، کاهش در شاخص تولید را تجربه کرده‌اند.

رشته‌فعالیت‌های «تجهیزات برقی»، «دارو»و «خودرو و قطعات» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید و رشته‌فعالیت‌های «محصولات فلزی به‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات» و «غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته‌اند.

همچنین طی تیرماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ماه قبل، رشته‌فعالیت‌های «کک و پالایش» و «شیمیایی به‌جز دارو» افزایش ناچیز در شاخص تولید داشته‌اند و سایر رشته‌فعالیت‌ها کاهش در شاخص تولید را ثبت کرده‌اند که بیشترین سهم در کاهش شاخص تولید به رشته‌فعالیت‌های «محصولات فلزی به‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات»، «لاستیک و پلاستیک» و «فلزات پایه» تعلق داشت.

 رشد 50.5 درصدی شاخص تولید شرکت های معدنی

براساس این گزارش شاخص تولید شرکت‌های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۵۰.۵ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۰.۵ درصدی مواجه شده است.

بر این اساس طی تیرماه سال ۱۴۰۲، شاخص فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۶.۱ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۵ درصدی مواجه شده است. در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۰ رشته‌فعالیت افزایش در شاخص فروش و ۵ رشته‌فعالیت کاهش در شاخص فروش داشته‌اند. رشته‌فعالیت‌های «تجهیزات برقی»، «سایر کانی غیرفلزی» و «کاشی و سرامیک» بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشته‌فعالیت‌های «لاستیک و پلاستیک» و «غذایی و آشامیدنی به‌جز قند و شکر» بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشته‌اند. همچنین در این ماه نسبت به ماه قبل، رشته‌فعالیت‌های «کک و پالایش» و «تجهیزات برقی» بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش و رشته‌فعالیت‌های «لاستیک و پلاستیک» و «کاشی و سرامیک» بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش ثبت کرده‌اند.

براساس گزارش حاضر شاخص فروش شرکت‌های معدنی بورسی هم نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۱۹.۸ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۹.۶ درصدی مواجه شده است.

تداوم روند نزولی قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی

همچنین در تیر سال ۱۴۰۲ نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی رشد مثبت ۰.۴ درصدی را ثبت کرده است، همچنین رشد نقطه‌به‌نقطه با افزایش ناچیز نسبت به ماه قبل، به ۱۷ درصد رسیده است. گفتنی است میانگین سالیانه شاخص قیمت نیز در تیرماه سال ۱۴۰۲ روند نزولی یک سال اخیر خود را ادامه داد و با ۳.۴ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل، میزان ۳۱.۳ درصد افزایش را نشان‌ می‌دهد.

گفتنی است شاخص تولید، فروش و قیمت صنایع بورسی از اطلاعات ماهیانه 316 شرکت بورسی استخراج میشود که بررسی ها نشان میدهد این شاخص با شاخص تولید صنعتی بانک مرکزی و مرکز آمار حرکتی مناسب دارد و با دقت زیادی می تواند تحولات بخش صنعت و معدن کشور را به صورت ماهیانه رصد کند.

 

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر: