بانک پارسیان

رشد ۵۷ درصدی درآمد کارمزدهای “وپارس”

 رشد ۵۷ درصدی درآمد کارمزدهای “وپارس”
کدخبر : 59141

درآمد حاصل از کارمزدهای بانک پارسیان در مرداد سال جاری نسبت به ماه گذشته با رشدی ۵۷ درصدی از دو هزار و ۳۵۴ میلیارد و ۳۲۳ میلیون ریال به سه هزار و ۷۰۷ میلیارد و ۲۸۶ میلیون ریال افزایش یافت.

درآمد عملیاتی بانک پارسیان در مرداد ۱۴۰۲ نسبت به مرداد ۱۴۰۱ با رشدی ۳۴ درصدی از ۱۳ هزار و ۴۷ میلیارد و ۶۶۵ میلیون ریال به ۱۷ هزار و ۴۷۰ میلیارد و ۶۷۸ میلیون ریال رسید.

این بانک در تیر ۱۴۰۱ درآمدی معادل با ۱۷ هزار و ۴۳۶ میلیارد و ۱۱۹ میلیون ریال را کسب کرد.

از مجموع درآمد های محقق شده بانک پارسیان در مرداد سال جاری ۷۳ درصد به درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی اختصاص داشت.

همچنین در تیر سال جاری ۷۸ درصد از مجموع درآمد عملیاتی این شرکت و در مرداد سال گذشته نیز ۸۳ درصد از مجموع درآمد عملیاتی “وپارس” به درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی اختصاص گرفت.

درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی بانک پارسیان در مرداد سال جاری نسبت به مرداد سال گذشته با افزایشی ۱۷ درصدی از ۱۰ هزار و ۸۴۶ میلیارد و ۷۶۸ میلیون ریال به ۱۲ هزار و ۷۱۱ میلیارد و ۸۱ میلیون ریال رسید.

در تیر ۱۴۰۲ درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی این بانک ۱۳ هزار و ۶۷۷ میلیارد و ۶۳۹ میلیون ریال بود که در مرداد سال جاری با کاهشی هفت درصدی همراه شد.

روند تغییرات درآمد سپرده گذاری بانک پارسیان

در تیر سال جاری سه درصد از مجموع درآمد های محقق شده این بانک در طول دوره مذکور به درآمد حاصل از سپرده گذاری اختصاص داشت.

همچنین دو درصد از مجموع درآمد عملیاتی بانک پارسیان در مرداد سال جاری به درآمد حاصل از سپرده گذاری های این بانک تعلق گرفت.

درآمد سپرده گذاری های “وپارس” در مرداد سال جاری نسبت به تیر سال جاری با کاهشی ۴۴ درصدی از ۵۷۵ میلیارد و ۸۳۶ میلیون ریال به ۳۲۰ میلیارد و ۳۴۸ میلیون ریال رسید.

در مرداد سال جاری نسبت به مرداد سال گذشته، درآمد سپرده گذاری های بانک پارسیان با افزایشی ۴۰۱ درصدی همراه شد زیرا که درآمد حاصل از این محل در مرداد سال گذشته تنها ۶۳ میلیارد و ۸۶۷ میلیون ریال بود.

رشد ۴۰ درصدی درآمد اوراق بدهی “وپارس”

درآمد حاصل از اوراق بدهی بانک پارسیان در مرداد سال جاری نسبت به مرداد سال گذشته با رشدی ۴۰ درصدی از ۵۱۹ میلیارد و ۳۹۵ میلیون ریال به ۷۲۹ میلیارد و ۴۹۸ میلیون ریال افزایش پیدا کرد.

این بانک در تیر سال جاری از محل اوراق بدهی درآمدی ۸۲۸ میلیارد و ۳۲۱ میلیون ریالی را حاصل کرد در نتیجه درآمد حاصل از اوارق بدهی “وپارس” در مرداد سال جاری نسبت به ماه گذشته آن با افتی ۱۲ درصدی همراه گردید.

لازم به ذکر است که درآمد حاصل از سرمایه گذاری های این بانک در مرداد سال جاری دو میلیارد و ۴۶۵ میلیون ریال بود در حالیکه در تیر ۱۴۰۲ و مرداد ۱۴۰۱ این بانک از این محل هیچگونه درآمدی را حاصل نکرد.

رشد ۵۷ درصدی درآمد حاصل از کارمزدهای بانک پارسیان

یکی دیگر از اقلام تشکیل دهنده درآمد مشاع بانک پارسیان درآمد حاصل از کارمزدهای این بانک است.

درآمد حاصل از کارمزدهای این بانک در مرداد سال جاری نسبت به ماه گذشته با رشدی ۵۷ درصدی از دو هزار و ۳۵۴ میلیارد و ۳۲۳ میلیون ریال به سه هزار و ۷۰۷ میلیارد و ۲۸۶ میلیون ریال افزایش یافت.

همچنین درآمد حاصل از کارمزدهای این بانک در مرداد سال جاری نسبت به مرداد سال گذشته که یک هزار و ۶۱۷ میلیارد و ۶۳۵ میلیون ریال بود با رشدی ۱۲۹ درصدی همراه گردید.

 

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر: