بیمه حافظ

بیمه حافظ بار دیگر در بالاترین سطح توانگری مالی

 بیمه حافظ بار دیگر در بالاترین سطح توانگری مالی
کدخبر : 59431

شرکت بیمه حافظ برای سال مالی 1401 نیز در سطح یک توانگری مالی قرار گرفت. طبق ارزیابی صورت های مالی مصوب سال 1401 توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت بیمه حافظ موفق به کسب سطح یک توانگری مالی مؤسسات بیمه با نسبت توانگری 173 درصد شده است.

بر اساس گزارش های دریافتی  بیمه حافظ ، در اجرای ماده ۶ آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی مؤسسات بیمه (شماره ۶۹) و حسب بررسی و کنترل انجام شده، بر اساس آخرین صورت های مالی سال 1401 و پس از اعمال تعدیلات ، نسبت توانگری مالی این شرکت برای سال ۱۴۰2 معادل 173 درصد (سطح یک)، مورد تأیید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.

شایان ذکر است شرکت بیمه حافظ توانسـته است با مدیریت صحیح منابع و برنامه های افزایش سرمایه، شاخص توانگری مالی خود را رشد دهد. این نسبت بیانگر میزان توان مالی شرکت در قبال تعهدات خود است.

مدیریت آگاهانه بر ترکیب پرتفوی بیمه ای شرکت از طریق حضور در بازارهای جدید، بررسی ریسک های پیشنهادی و قبول آن ها براساس اصول بیمه گری و مدیریت بهینه ریسک؛ و فراهم آوردن تسهیلات در پرداخت حق بیمه برای بیمه گذاران و در عین حال تأکید بر وصول به موقع حق بیمه ها و مطالبات تجاری شرکت؛ مدیریت مؤثر بر وجوه نقد شرکت به منظور پرداخت به موقع خسارت ها و بدهی ها و انجام سرمایه گذاری در بخش هـای سـود آور و درآمدساز و… از موفقیت های منحصر به فرد بیمه حافظ محسوب می شود.

 

 

 

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر: