بیمه تعاون

یونس مظلومی در بیمه تعاون خلاً صنعت بیمه را جبران می کند؟

یونس مظلومی در بیمه تعاون خلاً صنعت بیمه را جبران می کند؟
کدخبر : 60258

کارنامه شش ماهه یونس مظلومی که به چهره نوآور صنعت بیمه معروف است نشان می دهد که بیمه تعاون در حال پیاده سازی ایده ای جدید در صنعت بیمه است که می تواند باعث تغییر سیاست گذاری های فعلی در این فضا شود.

به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون بدون شک یکی از مهمترین چالش های صنعت بیمه در کشور عقیم ماندن و یا عدم توجه به رشته هاییست که می تواند نیاز بخش مهمی از بنگاه ها و کارترهای بزرگ اقتصادی کشور را مرتفع کند و علاوه بر ایجاد جذابیت سبب توسعه محصولات بیمه ای در رشته هایی شود که امروز در صنعت بیمه کشور جایگاه به خصوصی برایشان تعریف نشده و یا شرکت های بیمه ای تمایلی برای حضور در آن رشته ها ندارند. از مهمترین مشکلات امروز شرکتهای بیمه ای حرکت در مسیر دو سه رشته بیمه ای خاص است که بزرگترین تراکنش مالی شرکتهای بیمه ای را شامل می شود و با این وضعیت افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور شاید وقت دیگری تعبیر شود.

عدم زیرساخت های فنی لازم در رشته هایی مانند مسئولیت، هواپیما، مهندسی، کشتی، آتش سوزی و نفت و انرژی عملاً صنعت بیمه را در مسیری قرار داده که رقابت اصلی این شرکتها را در جذب پرتفوهایی می بینیم که از پوشش این رشته ها فاصله دارد و عملاً آنچه برای توسعه خدمات بیمه ای و ضریب نفوذ بیمه تعریف شده به مواردی معطوف می شود که شانس نقش آفرینی شرکتهای بیمه ای را در میادین بزرگتر می گیرد.

با این حال می توان امیدوار بود که تلاش برخی شرکتهای بیمه ای برای حضور فعال در رشته هایی که از آن گفته شد سبب شود تا مشی جدیدی در فضای صنعت بیمه به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور خلق شود.

راهکار متفاوت یونس مظلومی در بیمه تعاون

کارنامه شش ماهه یونس مظلومی که به چهره نوآور صنعت بیمه معروف است نشان می دهد که بیمه تعاون در حال پیاده سازی ایده ای جدید در صنعت بیمه است که می تواند باعث تغییر سیاست گذاری های فعلی در این فضا شود.

در نیمه نخست سال جاری بیمه تعاون موفق شد تا بیش از ۱ میلیارد و ۷۴۵ میلیارد ریال در در ۶ رشته آتش سوزی، باربری، مسئولیت، کشتی، هواپیما و نفت انرژی بیمه نامه صادر کند که با توجه به به آنچه گفته شود نوید روزهای بهتری را در صنعت بیمه می دهد.

همچنین بیمه تعاون در نیمه نخست سال در مجموع ۲۴۷ میلیارد و ۵۴۷ میلیون ریال در این رشته ها خسارت پرداخت کرده که با توجه به رقم میزان فروش مقدار قابل توجهی نیست که می تواند نتایج خوبی به همراه داشته باشد.

نکته ای که نباید از آن غافل شد میزان درآمد بیمه تعاون در هریک از این رشته ها با توجه به میزان فروش و پرداخت خسارت است که تراز خوبی را برای این شرکت بیمه ای رقم می زند؛

به نظر می آید یونس مظلومی در بیمه تعاون با شناخت یکی از بزرگترین نیازمندی های کارترهای اقتصادی و کمبود صنعت بیمه در این باره به دنبال ایجاد فضایی متفاوت برای شرکت متوع خود خواهد بود چرا که مسیر پیش روی بیمه تعاون مؤید تفاوتهاییست که به دنبال برطرف کردن خلاًهای موجود در صنعت بیمه است.

 

 

 

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

این خبر را از دست ندهید