خودرو

سازمان حمایت با نظارت شورای رقابت متولی قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی شد

سازمان حمایت با نظارت شورای رقابت متولی قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی شد
کدخبر : 61027

توکلی، مدیر روابط عمومی شورای رقابت گفت: شورای رقابت اختیارات قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی را به سازمان حمایت تنفیذ نکرده بلکه سازمان حمایت با نظارت شورای رقابت متولی قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی شد.

سپهر دادجوی توکلی، در خصوص شیوه جدید قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی گفت: بر اساس مصوبه ۵۴۳ تاکنون فرایند قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی، تولیدی و وارداتی در سازمان حمایت به عنوان عضو کارگروه خودروی شورای رقابت مورد بررسی قرار می‌گرفت و سپس قیمت‌های تعیین شده از سوی سازمان حمایت به شورای رقابت اعلام می‌شد.

وی افزود: در شورای رقابت نیز قیمت‌های پیشنهادی سازمان حمایت از نظر شاخص‌های رقابت پذیری و گریدبندی و... و. توسط شورای رقابت مورد بررسی قرار می‌گرفت و در صورت تأیید، قیمت مصوب ابلاغ می‌شد.

مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت اظهار داشت: اما از آنجا که نیازی نیست تا خودروهای وارداتی از نظر رتبه‌بندی و رقابت پذیر بودن مورد بررسی قرار گیرند لذا مقرر شد برای تسهیل و تسریع در فرایند عرضه که مشخصا به  کمک می کند، قیمت این خودروها پس از محاسبه توسط سازمان حمایت، توسط این سازمان نیز ابلاغ شود.

وی در رابطه با نقش شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی گفت: شورای رقابت اختیارش را در خصوص قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی به سازمان حمایت تنفیذ نکرده است و تمام فرایند قیمت‌گذاری را نظارت می‌کند و همچنان بر اساس مصوبه ۵۴۳ خودروهای وارداتی نیز مانند خودروهای تولیدی و مونتاژی انحصاری است.

مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت اظهار داشت: در خصوص قیمت‌گذاری خودرو باید به سازمان حمایت اعتماد کرد زیرا تاکنون نیز این سازمان به عنوان نهاد حاکمیتی فرایند قیمت‌گذاری خودروهای تولیدی و مونتاژی را نیز بر اساس مصوبه ۵۴۳ انجام داده است.

توکلی افزود: در حقیقت از این پس به جهت اتخاذ رویکرد واحد و پرهیز از طولانی شدن فرایندهای غیر ضروری قیمت‌گذاری سازمان حمایت از این پس شیوه قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی را ابلاغ می‌کند و شورای رقابت ناظر بر این موضوع است.

 

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر: