معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری تأکید کرد:

لزوم حضور صندوق بازنشستگی در دعاوی حقوقی شاغلین و دستگاه اجرایی

لزوم حضور صندوق بازنشستگی در دعاوی حقوقی شاغلین و دستگاه اجرایی
کدخبر : 61395

به گفته معاون فنی صندوق بازنشستگی، بنا به تکلیف موضوع تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری (الحاقی ۱۰/۰۲/۱۴۰۲) کلیه واحدهای اجرایی صندوق موظف اند ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذی‌نفع ابلاغ نمایند؛ مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانیِ معینی برای پاسخگویی مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه ‌تری را داشته باشد. در این خصوص از طرف صندوق به کلیه معاونین و مدیران واحدهای ستادی و استانی بخشنامه شده است.

با اشاره به آرای وحدت رویه شماره ۲۰۰/۱۹۹-۱۹/۴/۹۱ و ۶۳۶ مورخ ۲۴/۹/۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بیان کرد که در صورت عدم اقناع ذینفع از پاسخ مربوطه و در صورت اراده به طرح شکایت در شعب دیوان عدالت، لازم است شکایت خود را توامان به طرفیت صندوق بازنشستگی کشوری و دستگاه متبوع خود مطرح نمایند تا به واسطه ایراد شکلی روند رسیدگی به خواسته ایشان طولانی نگردد.

وی همچنین ضمن اشاره به جمعیت شاغلین کسور پرداز صندوق که حدود ۹۰۰ هزار نفر از ۳ هزار نفر از دستگاه های اجرایی مختلف هستند افزود: قوانین و مقررات مورد عمل صندوق بازنشستگی کشوری که بیشتر محل منازعه با مستخدمین مشمول و دستگاه های اجرائی است شامل مواردی از جمله احتساب سوابق خدمت غیر رسمی و غیر دولتی، سنوات ارفاقی و مجوزهای اعطایی برای اعمال فوق العاده های مشمول برداشت کسور بازنشستگی است که جنبه استمرار داشته و در احتساب حقوق بازنشستگی موثرند.

فیضی‌نژاد تاکید کرد: اگر مستخدمین دستگاه های اجرایی در خصوص ضرورت احتساب سنوات خدمتی یا اعمال فوق العاده  موثر در احتساب حقوق بازنشستگی، طبقه /گروه، یا رتبه شغلی یا مواردی از این دست که در احتساب حقوق بازنشستگی و سوابق قابل احتساب از لحاظ بازنشستگی موثر در مقام است، قصد طرح دعوی به طرفیت دستگاه محل خدمت خود را دارند، به دلیل اینکه این مسائل در آینده در محاسبه  سوابق و حقوق بازنشستگی آنان موثر است، ضرورت دارد در  زمان تقدیم درخواست یا دادخوست خود، تذکرات قانون و آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت را نیز مد نظر قرار دهند.

به گفتۀ وی، اطلاع رسانی دربارۀ مفاد قوانین و مقررات مورد عمل این صندوق، در راستای تکریم ارباب رجوع و رعایت حقوق شهروندی  است و همچنین سبب کاهش اتلاف وقت، انرژی و هزینه افراد و عدم طرح  مجدد دعاوی در محاکم و اطاله دادرسی، به ویژه در زمان بازنشستگی، خواهد شد.

وی تاکید کرد مستنداً به بند الف بخشنامۀ شمارۀ ۳۶۹۵ مورخ ۱۴/۷/۱۳۷۲ شورای عالی اداری، دستگاه متبوع مستخدم موظف است حداقل یک ماه قبل از موعد بازنشستگی، پروندۀ پرسنلی واجدین شرایط را به همراه مدارک مورد نیاز، برای بررسی و تأیید قطعی، به صندوق بازنشستگی کشوری ارسال کند.

گفتنی است، قوانین و مقررات مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری در سایت این  صندوق  به نشانی www.cspf.ir قابل مشاهده و دسترسی است.

 

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر: