پتروشیمی تخت جمشید

مهر تائید ممیزان شرکت IMQ ایتالیا بر عملکرد شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید ماهشهر

مهر تائید ممیزان شرکت IMQ ایتالیا بر عملکرد شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید ماهشهر
کدخبر : 61669

مهر تائید ممیزان شرکت IMQ ایتالیا بر عملکرد شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید ماهشهر

 این شرکت  ممیزی شخص ثالث جهت تمدید گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه بر اساس الزامات آخرین ویرایش استانداردهای ISO 9001، ISO 45001 و ISO 14001 همچنین تعیین سطوح شایستگی بر اساس آخرین ویرایش الزامات استاندارد ISO 10015  را در مورخ ۱۳ و ۱۴ آبان ماه سال جاری با موفقیت پشت سر نهاد.

این ممیزی توسط تیم منتخب نمایندگی شرکت IMQ ایتالیا در محل سایت ماهشهر برگزار و پاسخگویی مناسب مجتمع منجر به تمدید گواهینامه شرکت در حوزه های ذکر شده گردید.

 

 

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر: