بانک خاورمیانه

تراز عملیاتی بانک خاورمیانه برای سومین ماه متوالی کاهش یافت

کدخبر : 62548

​با سبقت گرفتن رشد سود پرداختی از رشد درآمد تسهیلات، تراز عملیات بانکداری وخاور برای سومین ماه متوالی کاهش یافته است.

بانک خاورمیانه در آذر ماه 877 میلیارد تومان درآمد تسهیلات گزارش کرده که 8 درصد بیش از آبان ماه بوده و در مقایسه با متوسط هشت ماه گذشته 19 درصد رشد نشان می دهد.

بررسی صورت های مالی منتشر شده بانک در کدال نشان می دهد؛ در این ماه سود پرداختی به سپرده ها معادل 569 میلیارد تومان بوده و نسبت به ماه گذشته 16 درصد افزایش دارد. این رقم همچنین 45 درصد بیش از متوسط ماههای گذشته است.

با سبقت گرفتن رشد سود پرداختی از رشد درآمد تسهیلات، تراز عملیات بانکداری وخاور برای سومین ماه متوالی کاهش یافته است. تراز بانک در آذر ماه معادل 308 میلیارد تومان بوده که 5 درصد کمتر از آبان و 11 درصد کمتر از متوسط ماههای قبل است. در این ماه درآمد کارمزد معادل 134 میلیارد تومان است که اگرچه نسبت به عملکرد استثنایی آبان ماه 32 درصد کاهش داشته، اما افزایش 18 درصدی نسبت به متوسط ماههای قبل نشان می دهد.

در مجموع دورۀ 9 ماهه، وخاور 6775 میلیارد تومان درآمد تسهیلات و 3712 میلیارد تومان هزینۀ سود سپرده ها گزارش کرده است که به ترتیب 60 و 25 درصد بیش از 9 ماهۀ سال گذشته است. در این دوره تراز عملیات بانکداری معادل 3063 میلیارد تومان و درآمد کارمزد برابر 1040 میلیارد تومان بوده که نسبت به دورۀ مشابه سال گذشته به ترتیب 143 و 206 درصد رشد نشان می دهد

 

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر: