پتروشیمی اروند

برگزاری جلسات بازخورد فرآیند منتورینگ برای اولین بار در پتروشیمی اروند

کدخبر : 64247

اولین دوره جلسات بازخورد فرآیند منتورینگ در شرکت پتروشیمی اروند برگزار شد.

اولین دوره جلسات بازخورد فرآیند منتورینگ در شرکت پتروشیمی اروند برگزار شد.

 شرکت پتروشیمی اروند؛ اولین دوره جلسات بازخورد فرآیند منتورینگ در پتروشیمی اروند به همت واحد برنامه ریزی،آموزش و توسعه منابع انسانی این شرکت برگزار گردید.

با حضور مشاور مدل ۳۴۰۰۰ منابع انسانی پس از اجرای موفق فرآیند منتورینگ، برای اولین بار جلسات بازخورد ۶ ماهه این فرایند انجام شد.

در این دوره، منتی ها(فراگیران) با ارائه یافته ها و دانش کسب شده در طول مدت منتورینگ توسط منتورهای(اساتید) خود از طریق جلسات بازخورد مورد ارزیابی سطح یادگیری قرار گرفتند.

شایان ذکر است در فرایند منتورینگ فراگیران تازه ورود به بخش‌های مختلف سازمان طی یک دوره ۱ ساله مورد آموزش توسط منتورهای سازمانی قرار گرفته و در دو مرحله ۶ ماهه میزان یادگیری ایشان مورد سنجش قرار می گیرد.

فرآیند منتورینگ که یکی از پیشرفته ترین رویکردهای آموزش تجربی است و بر اساس مدل ۳۴۰۰۰ منابع انسانی دانشگاه تهران ترویج شده است، از خرداد ماه سال جاری توسط واحد برنامه ریزی ، آموزش و توسعه منابع انسانی در شرکت پتروشیمی اروند بین منتورها و منتی ها آغاز گردیده است.

 

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر: