بیمه مرکزی

حضور مدیرکل بازرسی بیمه مرکزی در شرکت اتکایی امین

کدخبر : 64941

​حضور مدیرکل بازرسی بیمه مرکزی در شرکت اتکایی امینمدیرکل بازرسی بیمه مرکزی با مدیرعامل و هیات مدیره بیمه اتکایی امین در محل این شرکت دیدار و گفتگو کرد.

 در این دیدار، خوش کیش مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی امین ضمن خوشامدگویی ، برنامه استراتژیک شرکت را ارائه کرد. برنامه استراتژیک مطرح شده شامل اهداف و راهبردهای شرکت در زمینه های مختلف از جمله توسعه بازار، افزایش سهم بازار، بهبود کیفیت خدمات و افزایش بهره وری مطرح گردید.

مومنی مدیرکل بازرسی بیمه مرکزی که با معاونین خود در شرکت بیمه اتکایی امین حاضر شده بود،ضمن بررسی عملکرد شرکت، بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات بیمه ای و مبارزه با پولشویی تاکید کرد. همچنین در خصوص کاهش اتکایی اجباری بیمه مرکزی و همکاری با شرکت های خارجی در این جلسه بحث و تبادل نظر شد.

در پایان این دیدار، مقرر شد پیگیری امور مطرح شده در این جلسه در دستور کار شرکت بیمه اتکایی امین قرار گیر

 

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر: