مدیر سرمایه گذاری و تامین مالی منطقه آزاد انزلی:

حوزه گردشگری برای منطقه آزاد انزلی فرصت بی نظیری است

 حوزه گردشگری برای منطقه آزاد انزلی فرصت بی نظیری است
کدخبر : 65439

مدیر سرمایه گذاری و تامین مالی منطقه آزاد انزلی بیان کرد: ما در این منطقه هر سال میزبان ۱۱ میلیون گردشگرهستیم و این خود به تنهایی، ظرفیت خوبی برای فعالیت های سرمایه گذاری، گردشگری و تفریحی به حساب می آید.

مدیر سرمایه گذاری و تامین مالی منطقه  آزاد انزلی بیان کرد: ما در این منطقه هر سال میزبان ۱۱ میلیون گردشگرهستیم و این خود به تنهایی، ظرفیت خوبی برای فعالیت های سرمایه گذاری، گردشگری و تفریحی به حساب می آید.

جواد کشلی، مدیر سرمایه گذاری و تامین مالی منتطقه آزاد انزلی در حاشیه نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران، با بیان فرصت های سرمایه گذاری این منطقه گفت: در منطقه آزاد انزلی صد بسته فرصت های سرمایه گذاری براساس اولویت ها، بازارهای هدف و نیروی کار طراحی و آماده کردیم.

وی ادامه داد: در حوزه گردشگری احداث هتل های ۴ ستاره، ۵ ستاره، مجتمع های گردشگری و تفریحی، انجام شد که فرصت بی نظیری برای منطقه آزاد انزلی خواهد بود. ما در این منطقه هر سال میزبان ۱۱ میلیون گردشگرهستیم و این خود به تنهایی، ظرفیت خوبی برای فعالیت های سرمایه گذاری، گردشگری و تفریحی به حساب می آید.

وی افزود: اولویت های ما شامل کارکردهای مختلف صنعتی، تجاری، خدمات، لجستیک، بندری و گردشگری و تفریحی است که با این اولویت ها در این نمایشگاه حضور یافتیم.

مدیر سرمایه گذاری و تامین مالی منطقه  آزاد انزلی خاطرنشان کرد: کارکردهای مختلف منطقه آزاد شامل صنعتی وتولیدی، لجستیک و بندری، تجاری و بازرگانی، گردشگری و تفریحی است. حدود ۳۰ بسته سرمایه گذاری در کتابی با نام “کیمیا” منتشر شده که می توان آن را از طریق بارکد دانلود کرد. ما این بسته ها با خود در این نمایشگاه داریم تا به سرمایه گذاران بشناسانیم.

کشلی توضیح داد: از سرمایه گذاران و متقاضیان تقاضا می کنم بسته های سرمایه گذاری ما را مطالعه کنند. این بسته ها با مجوزهای بی نام صادر شده که زمین های آنها نیز تعیین شده است. سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی با توجه به مزیت ها و مشوق های سرمایه گذاری مناطق آزاد کشور از جمله انزلی معافیت های مالیاتی دارند.

وی درباره گردشگران خارجی گفت: لازمه کسب درآمدهای ارزی منطقه آزاد انزلی توسعه گردشگری به ویژه گردشگری خارجی است. جذب گردشگران خارجی مانند صادرات غیرنفتی برای ما درآمد ارزی به همراه دارد تا بتوانیم سهم خود را از این ظرفیت جهانی داشته باشیم. ما باید تعداد گردشگران خارجی را افزایش دهیم که این توسعه نیازمند این است تا زیرساخت های مختلف مانند هتلینگ، بازاریابی گردشگری که موضوع مهمی در دنیا است، همچنین زیرساخت های نرم افزاری و نیروی انسانی باتجربه استفاده کنیم.

 

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر: