بانک ملی ایران

برگزاری جلسه کمیته مضمون تعالی سرمایه انسانی در بانک ملی ایران

کدخبر : 66038

​در این نشست که روسا، معاونان و کارشناسان ادارات کل سرمایه انسانی، سازمان و روش ها، آموزش، رفاه و درمان و توسعه سیستم ها با دبیری اداره کل تحقیقات و مدیریت استراتژیک حضور داشتند، مدیران پروژه‌ها به ارائه وضعیت پیشبرد پروژه های در حال انجام، راهکارها و تشریح چالش‌های اجرایی پرداختند.

ایجاد و استقرار مدیریت دانش، بازطراحی نظام پیشنهادها، سامانه جامع منابع انسانی، بازطراحی شرایط احراز و استانداردهای شغلی، ایجاد و استقرار مدیریت استعداد و جانشین پروری ، تبیین ضوابط جابه‌جایی پرسنل صف ،ساماندهی امکانات آموزشی و رفاهی و ورزشی از جمله موارد بررسی شده در این جلسه بود.

 

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

این خبر را از دست ندهید