وزیر اقتصاد

تحریف سخنان وزیر اقتصاد درباره بازار بدهی؛ خاندوزی درباره بازار بدهی چه گفت؟

کدخبر : 67039

مقصود وزیر اقتصاد از ارائه گزارش مربوط به نسبت بدهی دولت به GDP در نشست هیات دولت، این بود که بازار بدهی ایران از ظرفیت مناسبی برای تامین مالی غیرتورمی بخش مولد اقتصاد کشور برخوردار است اما این گزارش از سوی برخی رسانه‌ها تحریف شد.

مقصود وزیر اقتصاد از ارائه گزارش مربوط به نسبت بدهی دولت به GDP در نشست هیات دولت، این بود که بازار بدهی ایران از ظرفیت مناسبی برای تامین مالی غیرتورمی بخش مولد اقتصاد کشور برخوردار است اما این گزارش از سوی برخی رسانه‌ها تحریف شد.

در روزهای گذشته بخشی از گزارش وزیر اقتصاد در جلسه هیئت دولت با موضوع «مقایسه وضعیت بازار بدهی‌ها در اقتصاد ایران و سایر کشورها» متاسفانه مورد تحریف محتوایی رسانه‌های مخالف دولت قرار گرفت و با عناوینی چون «در برخی شاخص‌ها وضع کشور ما از آمریکا، ژاپن، ایتالیا، امارات و خیلی از کشورها بهتر است» منتشر شد و قضاوتهای نادرستی نیز پیرامون این اظهارات تحریف شده رقم خورد. این تحریف در حالی اتفاق افتاد که وزیر اقتصاد در جلسه مذکور با مروری بر وضعیت نسبت «بدهی دولت به GDP» در اقتصاد ایران و برخی کشورهای توسعه یافته در مقام سیاست‌گذار مالی به ظرفیت بازار بدهی در تامین مالی اقتصاد اشاره کرد و جملاتی دال بر «وضعیت مطلوب ایران نسبت به سایر کشورها» بیان نکرد.

همانگونه که در گزارش صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران نیز قابل مشاهده است، عین عبارات بیان شده از سوی وزیر اقتصاد به این شرح است: «یک شاخص داریم به نام نسبت بدهی به GDP هر کشور. در برخی از کشورها این عدد خیلی پایین است؛ مثلا در مورد کویت و افغانستان و ترکمنستان و ... زیر 8-7 درصد است. برای برخی کشورها هم خیلی بالاست؛ مثلا در مورد ایتالیا 145 درصد، یا در مورد آمریکا 129 درصد است؛ در مورد ژاپن 264 درصد است؛ این نسبت درمورد ایران 29 درصد است.

بنابراین ما به جهت اوراقی که دولت و شرکتهای دولتی منتشر می کنند، نسبت مان 29 درصد است و سطح خیلی بالایی ندارد». همانطور که بارها کارشناسان و سیاستگذاران مالی و پولی در موضوعات مربوط به تامین مالی مطرح کرده اند، یکی از شیوه‌های غیر تورم زای تامین مالی در اقتصاد، استفاده از ظرفیت بازار بدهی‌ است و بدیهی است پایین بودن نسبت مذکور به تنهایی موید بهتر یا بدتر شدن وضعیت یک اقتصاد در مقایسه با اقتصاد سایر کشورها نیست.

مقصود وزیر اقتصاد از ارائه گزارش مورد اشاره این بود که بازار بدهی ایران از ظرفیت مناسبی برای تامین مالی غیرتورمی بخش مولد اقتصاد کشور برخوردار است.

 

 

 

 

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر: