بیمه ایران

انتصابات جدید در بیمه ایران

کدخبر : 68147

طی احکامی از سوی محمد رضا کشاورز مدیرعامل و رئیس محترم هیات مدیره بیمه ایران، انتصابات زیر صورت پذیرفت.

طی احکامی از سوی محمد رضا کشاورز مدیرعامل و رئیس محترم هیات مدیره بیمه ایران، انتصابات زیر صورت پذیرفت.

حسین روحی به سمت سرپرست اداره کل آموزش و پژوهش

علی خدامی به سمت سرپرست اداره کل امور مالی

مهدی کسرائی نژاد  به سمت سرپرست اداره کل بیمه های اتومبیل

 رضا ابراهیم زادگان به سمت سرپرست اداره کل امور منابع انسانی

محمد رضا کتیرائی به سمت سرپرست اداره کل بیمه های اشخاص

مجتبی زینلی موخر به سمت سرپرست اداره کل سرمایه گذاری و امور مجامع

هادی صادقی به سمت سرپرست اداره کل برنامه ریزی و بودجه

علی حسین طهماسبی به سمت سرپرست اداره کل امور پشتیبانی

 عباس مهرابی زیارانی  به سمت مشاور مدیر عامل

شمس اله سلامی به سمت سرپرست اداره کل امور شعب

 بهرام دارائی قادیکلائی به سمت  سرپرست اداره کل بازاریابی و مطالعات بازار

 

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

این خبر را از دست ندهید