نوبهارِ گُل افشانِ پتروشیمی مارون

کدخبر : 69010

پتروشیمی مارون، در دو ماهه ی فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۳؛ موفق شد با فروش ۷۲۴۷ میلیارد تومان، نسبت به دو ماهه ی مشابه سال ۱۴۰۲ که ۴۴۷۳ فروش داشته است؛ رشد ۶۲ درصدی را ثبت کند. بنابر گزارش کدال، درآمد اردیبهشت ۱۴۰۳ مارون،۳۲۸۲ میلیارد تومان بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل؛ رشد ۱۱۶ درصدی را ثبت نموده است.

پتروشیمی مارون، در دو ماهه ی فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۳؛ موفق شد با فروش ۷۲۴۷ میلیارد تومان، نسبت به دو ماهه ی مشابه سال ۱۴۰۲ که ۴۴۷۳ فروش داشته است؛ رشد ۶۲ درصدی را ثبت کند. بنابر گزارش کدال، درآمد اردیبهشت ۱۴۰۳ مارون،۳۲۸۲ میلیارد تومان بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل؛ رشد ۱۱۶ درصدی را ثبت نموده است.

از مجموع فروش دو ماهه ی بهاره ی مارون، مبلغ ۱۶۶۸ میلیارد تومان مربوط به فروش صادراتی و مشتریان بین المللی می باشد.

 

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر: