طی خرداد ماه رقم خورد:

بهترین عملکرد صندوقهای مختلط بازارسرمایه توسط صندوق های مختلط تمدن

کدخبر : 69576

عملکرد دوره یک ماهه منتهی به 30 خرداد ماه 1403 صندوق های سرمایه گذاری مختلط نشان می دهد صندوق سرمایه گذاری مختلط گوهر نفیس تمدن و اعتماد تمدن بهترین عملکرد را نسبت به دیگر صندوق های مختلط بازار بدست آورده اند .

به گزارش مدیریت ارتباطات و رسانه تامین سرمایه تمدن ، عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مختلط نشان می دهد صندوق مختلط گوهر نفیس تمدن و صندوق اعتماد تمدن در مقایسه با دیگر صندوق های مختلط از وضعیت مطلوبتری برخوردار هستند این درحالی است که بازار سهام طی خردادماه همانند ماه قبل با روند منفی پشت سرگذاشت و موجب افزایش رکود معاملاتی و تشدید خروج سرمایه حقیقی از بازار شد.

تامین سرمایه تمدن 1

بازار سهام طی خرداد ماه بیش از 3درصد عملکرد منفی را برای سرمایه گذاران به ثبت رساند در حالی که صندوق های سرمایه گذاری مختلط تامین سرمایه تمدن به جهت برخورداری از مدیریت حرفه ای و تنوع بخشی به ترکیب سرمایه گذاری وضعیت قابل قبولی برای سرمایه گذاران داشتند.

 

 

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر: