با حضور‌ جعفری‌فر و مدیران مجتمع؛

آغاز پیاده‌سازی سیستم مدیریت ایمنی فرایند(PSM) در پتر‌وشیمی ایلام

کدخبر : 69700

با حضور‌ داود جعفری‌فر؛ مدیرعامل و مدیران ارشد و اجرایی مجتمع، نشست پیاده‌سازی سیستم مدیریت ایمنی فرایند(PSM) بر اساس مدل 20 آلمانی مرکز ایمنی فرایندهای شیمیایی( CCPS) در شرکت پتروشیمی ایلام برگزار شد.

در این نشست مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایلام با تاکید بر اهمیت اجرای سیستم مدیریت فرایند گفت:پیاده‌سازی‌ PSM بر اساس دیدگاه مدیریت،‌ مقررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی بالادستی ضروری است.

 جعفری‌فر افزود:اگر‌ نگاه ما بر مبنای ایمنی فرایند شکل نگیرد و یا آن را یک‌ موضوع جنبی محسوب نماییم به اهداف کلام مجتمع در حوزه ایمنی بویژه کاهش حوادث احتمالی دست نخواهیم یافت.

وی ادامه داد:هدف از اجرا‌ و پیاده‌سازی سیستم مدیریت ایمنی و فرایند، بکارگیری روش‌های مدیریتی برای شناسایی، درک و کنترل مخاطرات فرایند در راستای پیشگیری از آسیب های انسانی و رویدادهای فرایندی و در نهایت دستیابی به تولید حداکثری ایمن پایدار می‌باشد.

مدیر عامل پتروشیمی ایلام با تاکید بر تهیه Gantt Chart پروژه بر اساس برنامه زمان بندی، تعیین کمیته های اجرایی المان‌ها بر اساس مدل با اولویت 5 المان مشخص شده توسط مدیریت ارشد پترول و نیازسنجی و برنامه ریزی آموزشی تخصصی مرتبط با هر المان گفت: جلسات مدون تا حصول اطمینان از انطباق‌سنجی فرایندها با راهنمای مدل CCPS برگزار شود.

عضو هیات مدیره پتروشیمی ایلام خاطرنشان کرد: مدیران اجرایی با جدیت در پیاده‌سازی این سیستم، مشارکت اثربخش داشته باشند.

 

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر: