رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری :

شرکت فولاد سفیددشت اهمیت زیادی در تولید و ایجاد اشتغال زایی استان دارد

کدخبر : 69932

رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، به همراه دادستان استان، رئیس دادگستری و دادستان شهرســتان بروجــن از شــرکت فــولاد سفیددشــت چهارمحال و بختیاری بازدید کردند.

 

محمد رزم رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکــه کارخانه ها و واحدهای تولیدی سرمایه های ملی هستند تصریح کرد: دستگاه قضایی نیز قاطعانه از حقوق بیت المال و عامه مردم حمایت میکند.

وی شرکت فولاد سفیددشــت را یکی از واحدهای صنعتی و تولیدی که اهمیت زیادی در تولید و اشتغال استان دارد، دانست و اضافه کرد: در این بازدید با مسائل و مشکلات این شرکت آشنا شدیم. معتقدیم در چارچوب قانون و در راستای بیانات مقام معظم رهبری میتوان در جهت رفع موانع تولید و حمایت از واحدهای تولیدی اقدامات مؤثری انجام داد.

رئیس کل دادگستری استان اظهار داشت: با توجه به لزوم جهش تولید و رفع موانع آن، مشــکلات حقوقی واحدهای تولیدی در ســتاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در دســتور کار قرار دارد و تلاش بر این است که موانع و مشکلات با کمترین آسیب رفع شود.

او در ادامــه به تلاش های صورت گرفته مجموعه دادگســتری اســتان در حمایت از اشــتغال و تولید اشــاره کرد و افزود: در بازدید ســال گذشــته از واحدهای صنعتی استان موانعی در مسیر برخی از این صنایع بود که با پیگیری های انجام گرفته رفع شد.

مدیرعامل شرکت فولاد سفیددشت: تصفیه و بازچرخانی پساب شهر فرادنبه در خطوط تولید؛ گامی دیگر در استفاده بهینه از منابع آبی در ادامه، محمود محمدی فشارکی، مدیرعامل شرکت فولاد سفیددشت، ضمن ابراز خرسندی از حضور رئیس کل دادگستری استان و هیئت همراه در شرکت فولاد سفیددشت، با ارائه گزارشی از عملکرد این شرکت گفت:  این شرکت به منظور بهبود فرایندهای زیست محیطی و برای تأمین آب موردنیاز خود اقدام به خرید و بازچرخانی پساب شهر بروجن در خطوط تولید خود کرده است، ضمن اینکه مقرر است در آینده ای نزدیک، با هدف استفاده حداکثری از منابع آبی، پساب شهر فرادنبه نیز پس از عملیات تصفیه، وارد مدار آب مصرفی کارخانه شود.

 

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر: