ارایه خدمات چک های صیادی از طریق پیامک در بانک ملت

کدخبر : 24051

دارندگان حساب در بانک ملت می توانند از سامانه پیامکی خدمات مربوط به چک های صیادی دریافت کنند.

به گزارش رصد اقتصادی و به نقل از روابط عمومی بانک ملت: این بانک به منظور توسعه درگاه های دسترسی به فرایندهای سامانه صیاد، امکان انجام عملیات ثبت صدور‌/ دریافت‌/ انتقال چک های صیاد (چک های طرح جدید به رنگ بنفش) را در بستر پیامک با سرشماره 15560018 به ترتیب زیر فراهم کرده است:
- ثبت صدور چک با ارسال عدد 1 
- ثبت دریافت چک با ارسال عدد 2 
- ثبت انتقال چک با ارسال عدد 3
براین اساس، با ارسال هر یک از اعداد به سرشماره مذکور، پیامِ متناسب با هر یک از عملیات فوق، از طریق سرشماره پوشش داده شده"BankMellat" به مشتری ارسال می شود.
در این صورت مشتری باید در پاسخ، اطلاعات درخواستی را در ردیف های مجزا و در قالب یک پیامک، به سرشماره 15560018 ارسال کند.
(به طور مثال، برای ثبت صدور چک، اطلاعات مورد نیاز عبارتند از: شناسه 16 رقمی صیاد، سری و سریال چک، مبلغ چک، تاریخ چک، کدملی‌/شناسه ملی‌/ شناسه فراگیر ذینفع چک)
لازم به ذکر است، در صورت ارسال پیام نامتناسب با عملیات مورد نظر یا ثبت اعداد و ارقام اشتباه، پیغام زیر به تلفن همراه مشتری ارسال می شود: مشتری گرامی، اطلاعات ارسالی شما در خصوص چک، در سامانه صیاد دارای مغایرت بوده و عملیات قابل انجام نیست.
این گزارش می افزاید، در حال حاضر، این خدمت فقط به مشتریان حقیقی دارای حساب انفرادی بانک ملت ارایه می شود و در صورتی که صادرکننده‌/ ذینفع‌/ انتقال دهنده چک، مشتری بانک ملت نباشند، امکان دریافت خدمات یادشده را نخواهد داشت.

آیا این خبر مفید بود؟
‍‍‍
ارسال نظر: