بانک ایران زمین

اولویت بانک ایران زمین، بانکداری دیجیتال است

کدخبر : 24320

گسترش هر روزه فضای‌مجازی و کاربرد ابزارهای الکترونیک در زندگی روزمره باعث شده تا نظام بانکی نیز سیاست‌های خود در ارائه خدمات را مبتنی بر فضای‌مجازی تغییر دهند. موضوعی که بانک ایران‌زمین فعالیت نخستین بانک دیجیتال کشور را در آینده نزدیک به‌عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های خود عنوان کرده و در این راستا راه‌اندازی سیستم مدیریت کیفیت در مدیریت پشتیبانی را نیز برنامه‌ریزی کرده است

به گزارش رصد اقتصادی و به نقل از روابط عمومی  ، سیدمحمدحسین استاد مدیــر روابط عمومــی بانک ایران زمین با بیان اینکه مشتریان خواهان دریافت خدمات در مکانی هســتند کــه حضور دارند، می‌گوید: سیاست بانک ایران‌زمین در بانکداری دیجیتال به‌عنوان یک بانکداری مردم‌محور این اســت که زمین بازی را مشتری مشخص می‌کند و باید خدماتی ارائه  شوند که مشتری تقاضا دارد. او افزود: در حال حاضر  تعداد محدودی از خدمات مانند پرداخت قبض و خرید اینترنت به‌صورت غیرمســتقیم از طریق شبکه‌های اجتماعی به مشتریان ارائه می‌شود که شاهد استقبال خوبی از آن بودیم؛ اما این مهم را نیز باید مورد توجه قرار دهیم که هنوز امکان ارائه مستقیم خدمات بانکی در شبکه‌های اجتماعی فراهم نیست. همچنین فرهاد اینالوئی معاون فناوری اطلاعات اظهارکرد: تمامی زیرساخت‌های لازم جهت اجرای بانکداری دیجیتال فراهم شده و به‌زودی از بانک ایران‌زمین به‌عنوان اولین بانک دیجیتال به معنای واقعی رونمایی خواهد شد. وی همچنین نقش پرسنل را در پیاده‌سازی بانکداری دیجیتال مهم، اساسی و کلیدی خوانده و منابع انسانی را فاکتور اصلی اجرای این طرح برشمرد. همگام با هدفگذاری این بانک برای فعالیت بانکداری دیجیتال زیرساخت‌های لازم برای ارتقای کیفیت و پشتیبانی مورد توجه قرار گرفته است. عبدالمجید پورسعید با اشاره به بحث استانداردسازی امور اجرایی در بانک‌ها از افتتاح سیستم مدیریت کیفیت در مدیریت پشتیبانی خبر داد و  بیان داشت: صنعت بانکداری در سال‌های اخیر پوست‌اندازی کرده است و در دنیای رقابتی امروز، انتظارات از بانک‌ها متفاوت از گذشته است، بنابراین تمامی امور در همه بخش‌ها باید با کیفیت و در نهایت دقت اجرا شود. وی بخش پشتیبانی بانک را یکی از حوزه‌های مهم بانک دانست و افزود: استقرار سیستم مدیریت کیفیت در این بخش می‌تواند در اجرای امور مطابق با استاندارد و بهبود عملکرد این حوزه موثر باشد.

 

آیا این خبر مفید بود؟
‍‍‍
ارسال نظر: