بانک مرکزی

اعلام نتیجه پنجمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاری حراج مرحله جدید

کدخبر : 33594

ضمن اعلام نتیجه‌ پنجمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰1 (مورخ 31 خرداد ماه)، به اطلاع می‌رساند ‌حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ 7 تیرماه سال جاری برگزار خواهد شد.

به گزارش رصد اقتصادی و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی،‌جزئیات این گزارش به شرح زیر است:

.1(54)

.2(38)

.3(22)

حداقل حجم سفارش 500 هزار ورقه است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت‌شده را به منظور تصمیم‌گیری به آن وزارتخانه ارسال و وزارتخانه مزبور نسبت به تعیین سفارش‌های برنده اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان انجام می‌شود. بانک مرکزی بر اساس بند «ن» تبصره (5) قانون بودجه سال 1401 صرفاً مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. کارگزاری این بانک ضمن تامین‌زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد

آیا این خبر مفید بود؟
‍‍‍
ارسال نظر: