انتشارات خیلی سبز در بانک کتاب بیستک

کدخبر : 16365

انتشارات خیلی سبز، کتاب هایی را منتشر کرده است تا دانش آموزان بتواند با مطالعه آن‌ها به راحتی مطالب را درک کنند. این کتاب‌ها با عنوان «ماجراهای من و درسام» چاپ و منتشر شدند. اگر نگاهی به توضیحات آن و البته، جلد کتاب بیندازیم، هدف اصلی کسب نمره 20 است.

معرفی مجموعه کتاب‌های ماجراهای من و درسام

 

انتشارات خیلی سبز، کتاب هایی را منتشر کرده است تا دانش آموزان بتواند با مطالعه آن‌ها به راحتی مطالب را درک کنند. این کتاب‌ها با عنوان «ماجراهای من و درسام» چاپ و منتشر شدند. اگر نگاهی به توضیحات آن و البته، جلد کتاب بیندازیم، هدف اصلی کسب نمره 20 است. زمانی گرفتن این نمره برای بسیاری از ما سخت بود، امّا هدف این مجموعه کتاب، آن است که دانش آموزان بتوانند خود را برای کسب این نمره آماده کنند. شعار و خط مشی این سری کتاب، گرفتن آسان نمره 20 از تمامی دروس است. این مجموعه کتاب شامل مقاطع تحصیلی و دروس مختلف می‌شود. تمامی کتاب‌ها به درستی بخش بندی شده تا دانش آموز با موضوعات درسی آشنا شده و سپس به تمرین بپردازد. برای هر یک از درس ها، یک خلاصه درسنامه دقیق، مفید و آموزنده نوشته شده است. با خواندن درسنامه ها، دانش آموز به راحتی می‌تواند با محتوای درسی آشنا شود. پس از هر یک از درسنامه ها، یک سری سوالات مطرح می‌شود. این سوالات مشابه نمونه سوالات امتحانی خواهند بود. سوالاتی که شما را برای امتحان‌های میان ترم و نهایی آماده می‌کنند.

 

مجموعه کتاب ماجراهای من و درسام، به نثر فارسی روان و قابل فهم نوشته شده است. بخش بندی آن مشخص بوده و برای هر درس به راحتی می‌توانید سوالات مطرح شده را پیدا کنید. علاوه بر نثر روان، تصاویر چاپ شده با کیفیت بالا در اختیار دانش آموزان قرار می‌گیرد تا با دقت کافی بتوانند آن‌ها را بررسی کنند. در صورت نیاز، برای هر کدام از اشکال و تصاویر، مطالبی نیز مطرح شده است. همچنین در میان درسنامه، نکات کلیدی با رنگ قرمز برای دانش آموزان مشخص شده است.

 

سوالات امتحانی مشابه سوالات امتحانات نهایی است. این سوالات در مقاطع مختلف شامل، پرسش‌های جای خالی، عبارت‌های مرتبط، پرسش‌های درست – نادرست، پرسش‌های تصویری و پرسش‌های تشریحی می‌شود. پس از نمونه سوالات نیز، پاسخ تشریحی آن‌ها قرار گرفته است.

 

 

ماجراهای من و درسام شامل مقاطع و دروس زیادی می‌شود:

 

 • ریاضی دوم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • حسابان دوازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • ریاضی تجربی دوازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • ریاضیات گسسته دوازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • انگلیسی دوازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • هندسه دوازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • ریاضی و آمار انسانی دوازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • زیست دوازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • ادبیات فارسی دوازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • شیمی دوازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • جغرافی انسانی دوازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • علوم و فنون دوازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • تاریخ دوازدهم انسانی ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • فیزیک ریاضی دوازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • فیزیک تجربی دوازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • دین و زندگی دوازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • جامعه شناسی دوازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • دین و زندگی انسانی دوازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • فلسفه دوازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • علوم اجتماعی دوازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • علوم و فنون یازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • زیست یازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • آمار و احتمال یازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • انسان و محیط یازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • تاریخ انسانی یازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • تاریخ معاصر یازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • جامعه شناسی یازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • حسابان یازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • ریاضی انسانی یازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • انگلیسی یازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • ریاضی تجربی یازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • شیمی یازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • زمین شناسی یازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • عربی انسانی یازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • عربی یازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • فارسی یازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • فیزیک تجربی یازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • فیزیک ریاضی یازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • هندسه یازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • دین و زندگی یازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • جغرافی یازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • روانشناسی یازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • دین و زندگی انسانی یازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • فلسفه یازدهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • عربی دهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • ریاضی و آمار دهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • دین و زندگی انسانی دهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • جامعه شناسی دهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • ریاضی دهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • عربی اختصاصی دهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • فیزیک دهم ریاضی ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • فیزیک دهم تجربی ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • زبان دهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • فارسی دهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • هندسه دهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • علوم و فنون ادبی دهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • شیمی‌دهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • زیست دهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • منطق دهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • جغرافی عمومی‌دهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • اقتصاد دهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • دین و زندگی دهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • تاریخ دهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز
 • اجتماعی نهم ماجراهای من و درسام خیلی سبز

 

 

 

 • ماجراهای من و درسام ریاضی نهم
 • ماجراهای من و درسام فارسی نهم
 • ماجراهای من و درسام علوم نهم
 • ماجراهای من و درسام عربی نهم
 • ماجراهای من و درسام پیام‌های آسمان نهم
 • ماجراهای من و درسام انگلیسی نهم
 • ماجراهای من و درسام پیام‌های آسمان هشتم
 • ماجراهای من و درسام فارسی هشتم
 • ماجراهای من و درسام ریاضی هشتم
 • ماجراهای من و درسام اجتماعی هشتم
 • ماجراهای من و درسام علوم هشتم
 • ماجراهای من و درسام عربی هشتم
 • ماجراهای من و درسام زبان هشتم
 • ماجراهای من و درسام فارسی هفتم
 • ماجراهای من و درسام پیام‌های آسمان هفتم
 • ماجراهای من و درسام عربی هفتم
 • ماجراهای من و درسام ریاضی هفتم
 • ماجراهای من و درسام اجتماعی هفتم
 • ماجراهای من و درسام علوم هفتم
 • ماجراهای من و درسام زبان هفتم
 • ماجراهای من و درسام علوم 6
 • ماجراهای من و درسام هدیه‌های آسمان 6
 • ماجراهای من و درسام ریاضی 6
 • ماجراهای من و درسام مطالعات اجتماعی 6
 • ماجراهای من و درسام فارسی 6
 • جامع ماجراهای من و درسام ششم
 • ماجراهای من و درسام ریاضی 5
 • ماجراهای من و درسام فارسی پنجم
 • ماجراهای من و درسام هدیه‌های آسمان پنجم
 • جامع ماجراهای من و درسام پنجم
 • ماجراهای من و درسام مطالعات پنجم
 • ماجراهای من و درسام علوم پنجم
 • ماجراهای من و درسام هدیه‌های آسمان چهارم
 • ماجراهای من و درسام فارسی چهارم
 • ماجراهای من و درسام مطالعات اجتماعی چهارم
 • جامع دروس ماجراهای من و درسام پایه چهارم
 • ماجراهای من و درسام ریاضی چهارم
 • ماجراهای من و درسام علوم چهارم
 • ماجراهای من و درسام شیمی 3
 • ماجراهای من و درسام فیزیک 3 ریاضی
 • ماجراهای من و درسام هندسه 2
 • ماجراهای من و درسام آمار و مدل سازی

 

معرفی مجموعه کتاب‌های نردبام

دانش آموزان پس از مطالعه انواع کتاب‌های آموزشی، تست زنی و کتاب کنکور، به دنبال سوالات سخت تری می‌گردند، تا برای کنکور آمادگی کامل پیدا کنند. انتشارات خیلی سبز برای کمک به این دانش آموزان سخت کوش و مستعد، سری کتاب‌های نردبام را تهیه و چاپ کرده است. سری کتاب‌های نردبام مخصوص آن دسته از دانش آموزانی است که می خواهند برای کنکور کاملا آماده شوند. همانطور که می دانید، کنکور هر سال دستخوش تغییرات زیادی می‌شود. دانش آموزان باید آمادگی مواجهه به هر گونه سوالی را داشته باشند. تهیه مجموعه کتاب‌های «نردبام» با توجه به همین رویکرد آغاز شد.

 

این سری از کتاب‌ها در اصل، کتاب‌های تست زنی کنکور هستند. امّا سطح مطالب ارائه شده بسیار بالاتر از کتاب‌های تست زنی معمول است. این کتاب‌ها برای دانش آموزان فعالی تهیه شده است که به دنبال سوالاتی در سطوح بالا‌تر هستند.

 

کتاب نردبام از سه بخش اصلی تشکیل می‌شود. درسنامه، سوالات تستی و پاسخنامه سوالات. از آنجایی که مخاطب اصلی این کتاب‌های آموزشی، دانش آموزان قوی و رده بالا هستند، درسنامه‌ها مختصر و مفید تهیه شده اند. درسنامه‌ها بدون توضیحات و مقدمه چینی، مباحث و نکات اصلی را مطرح می‌کنند.

 

سپس، دانش آموز با سوالات تستی سختی رو به رو خواهد شد. این سوالات در بالاترین رده تهیه شده اند، تا برای کنکور آماده گردید. در انتهای هر سری سوالات تستی، پاسخ نامه تشریخی با توضیحات کامل مطرح شده است. علاوه بر پاسخ به سوالات، نکات کلیدی و روش‌های خاص تست زنی نیز در این بخش گنجانده شده اند.

 

اگر قصد دارید یک تست زنی موفق در کنکور داشته باشید و از دانش آموزان فعال و قوی هستید، سری کتاب‌های نردبام را به شما پیشنهاد می‌کنیم. در حال حاضر این سری کتاب‌ها مقاطع و دروس خاصی را شامل می‌شوند که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهیم کرد. همچنین انتشارات خیلی سبز مشغول تهیه عناوین مختلف و جدیدتری از این مجموعه است.

 

علاوه بر پایه‌های مختلف، سری کتاب‌های نردبام جامع نیز وجود دارد که شامل دروس حسابان، انگلیسی، ریاضیات تجربی و عربی می‌شود. در کتاب‌های جامع به طور فصل به فصل، سوالات تستی در اختیار شما قرار خواهد گرفت. پس از سوالات نیز پاسخ نامه‌ای همراه با توضیحات جامع در اختیار شما قرار می‌دهد. در ادامه به کتاب‌های پایه‌های مختلف و دروس آن‌ها اشاره خواهیم کرد:

 

 • هندسه دهم نردبام خیلی سبز (پیشرفته)
 • فیزیک ریاضی دهم نردبام خیلی سبز (پیشرفته)
 • فیزیک تجربی دهم نردبام خیلی سبز (پیشرفته)
 • ریاضی دهم نردبام خیلی سبز (پیشرفته)
 • حسابان یازدهم نردبام خیلی سبز
 • فیزیک تجربی یازدهم نردبام خیلی سبز
 • فیزیک ریاضی یازدهم نردبام خیلی سبز
 • هندسه یازدهم نردبام خیلی سبز
 • ریاضی تجربی یازدهم نردبام خیلی سبز
 • شیمی یازدهم نردبام خیلی سبز
 • هندسه دوازدهم نردبام خیلی سبز
 • شیمی دوازدهم نردبام خیلی سبز
 • فیزیک ریاضی دوازدهم نردبام خیلی سبز
 • فیزیک دوازدهم تجربی نردبام خیلی سبز
 • نردبام حسابان و ریاضیات پایه جامع
 • نردبام زبان جامع
 • نردبام ریاضی تجربی جامع
 • نردبام عربی جامع

 

 

 

بانک کتاب بیستک درکنار ارائه تخفیفات چشمگیر خود وظیفه پشتیبانی از خرید مشتریان خود را نیز بر خود واجب دانسته و با خدمات و دسته‌بندی‌های مختلف در سایت خود همانند خدمات معرفی پرفروش‌ترین‌ها، معرفی پربازدیدها، دسته بندی کالا و آموزش خرید سعی نموده، راحتی و آسودگی خاطر مشتریان خود را در هنگام حضور دراین بانک کتاب فراهم نماید.

 

گاهی اوقات تجربه‌ی یک بار خرید از یک بانک کتاب با مزایای ویژه می‌تواند مسبب عادت همیشگی برای سایر خریدهای اینترنتی شود. حال اگر افراد مراجعه کننده بدانند که بعد از ارسال سفارش کتاب حتی از نوع کمیاب‌ترین آن به بانک کتاب بیستک، در کمترین مدت، سفارشات را درب منزل تحویل می‌گیرند مطمئنا در ادامه‌ی راه خرید خود، بانک کتاب بیستک را به فراموشی نخواهند سپرد.

 

ارزیابی کتاب قبل از خرید از مزایای خرید از بانک کتاب آنلاین بیستک

همکاران ما بعد از دریافت سفارش کتاب از شما مشتریان عزیز با در نظرگرفتن زمان ارسال و تهیه کتاب‌های مورد نظرتان حتی از نوع کمیاب تمام سعی خود را می‌کنند که در کمترین مدت، سفارشات شما را به درب منزل آورده و تحویل دهند.

 

مزایا و فواید خرید کتاب‌های کمک درسی از بانک کتاب آنلاین بیستک

بانک کتاب آنلاین بیستک ازسری بانک‌های کتاب آنلاین اینترنتی درجهت فروش کتاب با مزایای ویژه اقدام به فروش کتاب‌های انتشارات خیلی سبز نموده است. ازمزایای خرید کتاب‌ کمک درسی در بانک کتاب آنلاین بیستک، تخفیف 20 درصدی محصولات خیلی سبز و ارسال رایگان آن‌ها برای آینده سازان این مرز و بوم می باشد. همچنین در آنلاین بیستک با تنوع محصولات انتشارات خیلی سبز، دسترسی آسان به جدیدترین محصولات این انتشارات و ارزیابی کتاب قبل از خرید، از خرید خود لذت برده و اطمینان حاصل نمایید.

ارسال به تمام نقاط کشور

ساعت ارسال طهران همه روزه از ساعت 16 الی 22

ارسال شهرستان با پست پیشتاز 72 ساعته

بیستک کتاب با مدیریت : اصغرمحلاتی

02166410000

02166412500

091264512500

 

 

آیا این خبر مفید بود؟
بانک و بیمه
اقتصاد کلان و بودجه
صنعت و انرژی
بورس و بازار سهام
طلا و ارز
بازار مسکن و راه
بازار خودرو
اجتماعی
ارسال نظر: