معاون بهره برداری فولاد مبارکه:

کدخبر : 13285

نخستین نشست کمیتۀ ارتقای ایمنی شرکت فولاد مبارکه در سال 99 با محوریت چالش های ایمنی با توجه به شیوع ویروس کرونا با حضور معاون بهره برداری، مدیر ارشد تولید و مدیران نواحی مختلف شرکت فولاد مبارکه روز دوشنبه 24 شهریورماه از ساعت 10 تا 12 در محل سالن کمیتۀ راهبری برگزار شد.

به گزارش رصد اقتصادی و به نقل از روابط عمومی در ابتدای این جلسه، کیانی، رئیس ایمنی، بهداشت حرفهای و آتشنشانی، گزارش کاملی از عملکرد ایمنی فولاد مبارکه در نیمۀ نخست سال جاری و همچنین چالشهای ایمنی شرکت ارائه کرد.

رئیس ایمنی، بهداشت حرفهای و آتشنشانی فولاد مبارکه علت اصلی بیشتر حوادث را عدم رعایت دستورالعملهای ایمنی و انجام کار بهصورت ناایمن دانست و به اهمیت بازآموزی دستورالعملها و آموزشها و نقش بازرسان در پیشگیری از حوادث تأکید کرد.

در ادامه، مختار بخشیان معاون بهرهبرداری شرکت فولاد مبارکه، ضمن قدردانی از تلاش همکاران در واحد ایمنی و آتشنشانی و همۀ کارکنانی که در راستای ارتقای ایمنی شرکت همت میگمارند، گفت: حضور مؤثر مدیران و سرپرستان در نواحی و خطوط تولید و نظارت ایشان بر انجام ایمن فعالیتها یکی از راههای مؤثر پیشگیری از وقوع حوادث است.

وی در ادامه از موارد ذیل بهعنوان نکات اساسی برای دستیابی به شاخصهای ایمنی بهتر در شرکت فولاد مبارکه نام برد:

- تأکید بر آموزش ایمنی عمومی و تخصصی از طریق سیستمهای آموزشی موجود و با رعایت شیوهنامههای بهداشتی؛

- تأکید بر برگزاری جلسات ایمنی و پیگیری اقدامات ایمنی موردنیاز توسط مدیران نواحی و رؤسای واحدها و مسئولین شیفتها؛

- پیگیری حذف یا کاهش 5 ریسک مهم هر واحد در طی هر شش ماه؛

- نصب تابلوهای ایمنی در نواحی خصوصا در زمان انجام تعمیرات برنامهریزیشده با عناوین ایمنی و بهصورت تصویر با رویکرد ارتقای فرهنگ ایمنی؛

- پیگیری موضوعات زیستمحیطی هر ناحیه با حساسیت بیشتر.

 


 

  آیا این خبر مفید بود؟
  بانک و بیمه
  اقتصاد کلان و بودجه
  صنعت و انرژی
  بورس و بازار سهام
  طلا و ارز
  بازار مسکن و راه
  بازار خودرو
  اجتماعی
  ارسال نظر:

  آنچه دیگران می خوانند:
   ‍‍‍
   روی خط رسانه