امیرحسین نادری مدیرعامل شرکت ملی فولادایران :

کدخبر : 13378

فرارسیدن چهلمین سالروز دفاع مقدس وگرامیداشت حماسه آفرینی مردم غیورایران،فرصتی شده است تابه این مهم بیاندیشیم. امیرحسین نادری مدیرعامل شرکت ملی فولادایران،ضمن گرامیداشت این ایام درپیام خود اورده است:

به گزارش رصد اقتصادی و به نقل از روابط عمومی ،  چهل سال پیش درچنین روزی دشمن غداروسرسپرده امپریالیسم جهانی غرب وشرق درگمان باطل خود،به میهن اسلامیمان یورش آورد تاشاید به زعم خودواربابانش بتوانندنهال انقلاب اسلامی را دربدو رویش،بخشکانند،امادرحالی که همه دنیای کفرباتوان تسلیحاتی خوددرکتارصدام عفلقی قرارداشتند،ایمان،ایثار،فداکاری،رشادت ،رزمندگی ،جانبازی،آزادگی وشهادت سلاح های الهی شدندکه خیال شوم دشمن وحامیانش رادرنطفه خفه کرد.

چهل سال پیش مردم مومن ومسلمان ایرانی جوانان خودرا تا نینواهای ایران بدرقه می کردندتامرزهای اعتقادی وخاک ایران اسلامی ازگزندافعی های خون آشام درامان بماند.

دفاع مقدس مردم ایران اسلامی،همه نقشه های تحصیلکردگان دانشگاه های نظامی دنیا وطراحان عملیات نظامی رانقش برآب کرد.

چهل سال پیش درهنگامه دفاع مقدس،جهانیان شاهد نمونه های بی نظیری ازایثارگری وفداکاری بودند که درهیچ آیین ومرامی تاکنون مشاهده نکرده بودند.

جهانیان سبقت ورقابت برای شهادت جوانان وپیران ایرانی را درمیان بهت وخیرت نظاره می کردندومی دیدندپیشرفته ترین سلاح های جنگی، حریف این رادمردی هاوپایداری هانمی شوندودرهمان بحبوحه دفاع می توانستندپایان آن که پیروزی ایران اسلامی بودرادرذهن خودمجسم کنند.

دفاع مقدس هشت ساله مردم ایران درحقیقت برهم زننده تمامی آمال وایده های شوم دشمنان قسم خورده انقلاب نوپای اسلامی شد ورویش های زیبایی را درفرهنگ میهنی دنیا نهادینه کرد.

چهل سال پیش که دشمن بخاک ما هجوم اورد ،انگیزه های جوانان وغیرت وغیورمندی آنان رادراین حدواندازه تصور نمی کرد.دشمن نادان مردم ایران اسلامی نمی فهمید که اسطوره های بزرگ وبی همتایی همچون حسین بن علی (ع)،الگووآرمان ذهنی جوانان ایران است واینک فرصتی شده است چون یاران حسین(ع)،امامشان رادرکربلایی به وسعت ایران ،تنهانگذارندوخمینی کبیررا درنزدجهانیان روسفیدنمایند.

تحمیل وتداوم هشت سال بزرگترین جنگ زرهی جهان علیه مردمی پاک نهادوفداکاری وحمیت وپایداری آنان صدام واربابانش رابه باتلاقی فرو برد که پس ازچهل سال هنوز ازآن رهایی نیافته اند ومظلومان تحت ستم جهان که ایران اسلامی الگویشان شده بود وهمه جهانیان "عزت پیرجماران" وذلت ونکبت "صدام برچوبه دار"را دیدندوچه عظمت وپیروزی ازاین بزرگتر ومهمتر؟

اینک باگذشت چهل سال ازآن دوران، جهانیان شاهدعزت واقتدارایرانی هستند که روزبروز جایگاه مهم وتاثیرگذاری درجغرافیای سیاسی پیدامی کند ونادیده گرفتن ایران اسلامی دیگرممکن نیست.

مقاومت،عزت،ایثار،شهادت طلبی واقتدارکلیدواژه هایی بودند که امروز باعث سربلندی وسرافرازی ایران شده اند ومردم حق شناس ایران اسلامی همواره ودرهرلحظه پاسدارحرمت خون شهیدان وقدردان فداکاری رزمندگان،آزادگان وجانبازان سرافرازهستتدوهرگزپایمردی این عزیزان رافراموش نخواهندکرد.

 

آیا این خبر مفید بود؟
بانک و بیمه
اقتصاد کلان و بودجه
صنعت و انرژی
بورس و بازار سهام
طلا و ارز
بازار مسکن و راه
بازار خودرو
اجتماعی
ارسال نظر:

‍‍‍
روی خط رسانه