اختصاصی رصد اقتصادی:

کدخبر : 13381

ایدرو با ایجاد بستری مناسب برای توسعه صنعتی کشور رویکردهای خود همچون توسعه فناوری و دانش فنی مدیریت در صنعت سرمایه گذاری های صنعتی نوسازی و بهسازی صنایع گسترش داده است.

به گزارش خبرنگار رصد اقتصادی: ایدرو با ایجاد بستری مناسب برای توسعه صنعتی کشور رویکردهای خود همچون توسعه فناوری و دانش فنی مدیریت در صنعت سرمایه گذاری های صنعتی نوسازی و بهسازی صنایع گسترش داده است.برهمین اساس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران طی سالیان گذشته با مشارکت شرکت های خارجی به سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز  و ساخت تجهیزات  مشغول بوده است و این قابلیت در این سازمان به حدی رسیده است که توانایی صادرات دانش فنی را به سایر کشورهای دیگر دارد.

 این گزارش می افزاید: کسی نمی‌تواند از اثرات صادرات صنعتی بر رشد بخش صنعت کشور چشم‌پوشی کند به گونه ای که می توان به ارتباط بین متغیرهای موجود در عوامل رشد صنعت  در بازه زمانی بلند مدت پی برد. به راحتی می توان نشان داد که رشد بخش صنعت علاوه بر تأثیر گرفتن از رشد عواملی همچون سرمایه و نیروی کار از رشد صادرات صنعتی نیز اثر پذیر باشد و صادرات می تواند در افزایش بهره وری بخش صنعت نقش بسزایی داشته باشد.

این سازمان تلاش می‌کند تا با توجه به "جنبه‌های نرم توسعه" با فعالیت‌هایی همچون "مدیریت"، "هدایت و حمایت از تکمیل زنجیره ارزش صنایع هدف"، "نوسازی و رقابت‌پذیر نمودن صنایع موجود اولویت‌دار" و تمرکز بر "زنجیره ارزش صنایعی با مزیت مطلق و نسبی بالا و صادراتی" در جهت توسعه صنعتی کشور گامی موثر بر‌دارد. با توجه به اهمیت و سهم بزرگ صادرات کالاهای صنعتی در سبد صادرات غیر نفتی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی متوازن کشور اثر سرمایه انسانی بر صادرات کالاهای صنعتی به منظور توسعه این بخش ضروری است.

 ایدرو برای تمرکز بیشتر در بخش صادرات صنعتی می تواند به تاثیر سرمایه انسانی در فرایند صادرات خود توجه داشته باشد.بررسی تاثیر سرمایه انسانی و دیگر متغیرهای تاثیر گذار در صادرات کالاهای صنعتی ازجمله یافته‌های تجربی به دست آمده از تحقیقات نشان می دهد که سرمایه انسانی در کنار ارزش افزوده صنعتی و نرخ ارز اسمی تاثیر مثبتی خواهد داشت از طرفی نیز تقاضای داخلی کالاهای صنعتی و متغیر رابطه مبادله نیز بر صادرات صنعتی اثر منفی دارد.دولت برای توسعه صادرات صنعتی ضمن توسعه کمی و کیفی سرمایه انسانی با برنامه ریزی مناسب به افزایش بهره وری و آموزش نیروی کار اهمیت داده است. بر اساس نتایج به دست آمده متغیرهای بهره‌وری نیروی کار مزیت نسبی آشکار شده و نرخ ارزی اسمی تاثیر مثبت و معنی‌داری بر صادرات زیربخش‌های صنعتی ایمیدرو داشته است.

ایدرو به منظور ایجاد بستر مناسب جهت پشتیبانی از فعالیت های تجاری، صنعتی با هدف جذب سرمایه های داخلی و خارجی، افزایش تولید و صادرات غیرنفتی، ایجاد ارزش افزوده، ایجاد اشتغال مولد، جذب فن آوری های نوین، صادرات مجدد و شکوفائی اقتصاد منطقه ای تلاش کرده است و زیرساخت های مورد نیاز سرمایه گذاران بخش خصوصی در مناطق ویژه اقتصادی را فراهم سازد.

 همانطور که می‌دانید صادرات غیرنفتی از دو متغیر قیمت نرخ ارز آزاد و نرخ تورم و دو متغیر مبنایی بهره وری و رقابت پذیری تبعیت می کند. نتیجه صادرات غیرنفتی به طور اساسی به وضعیت متغیرهای مبنایی بهره‌وری  و رقابت پذیری وابسته بوده اما متغیرهای قیمتی  گرچه بر صادرات اثر مثبت دارد اما این تاثیر قابل ملاحظه و تعیین کننده نیست برای این مهم در صورت رفع موانع کارکرد موثر عوامل قیمتی و ارتقای صادرات غیر نفتی بر متغیرهای غیر نفتی مانند بهره وری و رقابت پذیری می تواند به افزایش صادرات منجر شود.

 

 

خبرنگار: سمیرا عسگری

آیا این خبر مفید بود؟
بانک و بیمه
اقتصاد کلان و بودجه
صنعت و انرژی
بورس و بازار سهام
طلا و ارز
بازار مسکن و راه
بازار خودرو
اجتماعی
ارسال نظر:

‍‍‍
روی خط رسانه