دریافت لوح تقدیر و تندیس مسئولیت های اجتماعی توسط ذوب آهن اصفهان

کدخبر : 16316

اجلاس سراسری مســئولیت پذیری اجتماعی و اخــلاق حرفه ای با حضور نمایندگان 100 شرکت و ســازمان دولتی و خصوصی از سراسر کشور در روز10 دی ماه 99 در تالار نــور مرکز همایــش های بین المللی دانشــگاه الزهرای تهران با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد .

به گزارش رصد اقتصادی و به نقل  از روابط عمومی ذوب آهن اصفهان ، در این اجلاس، سازمان ها و شرکت های مختلف  فعال و موفق در زمینه مسئولیت پذیری اجتماعی و  اخلاق  حرفه ای از جمله  شــرکت سهامی  ذوب آهن  اصفهــان معرفی و لــوح تقدیــر و تندیس دبیرخانه دائمی مسئولیت اجتماعی به آن ها اعطا  گردید. مســئولیت اجتماعی یک ســازمان یعنی مســئولین آن در قبال تاثیرات و فعالیت هایش بر  جامعه  و  محیط زیست  به طور شــفاف و اخلاقی باشــند که موارد مختلف از جمله مشــارکت در توســعه پایدار و در نظر گرفتن انتظارات ذینفعان را شامل می شود.

رضا نقی پور اصل مدیر عامــل صندوق حمایت از تحقیقات وتوســعه صنایع پیشرفته کشور وابسته به وزارت صمت در این اجلاس، گفت: این صندوق در ســال های اخیــر در جهت  کمک به رشــد و توســعه  معدن  و صنایع معدنی و تقویت شــرکت های دانش بنیان تلاش کرده و طرح هایی از جمله طرح ســرباز  صنعت  اشــتغال زایی جامعه علمی کشور را به اجرا در آورده است.

وی در سخنان خود بر اهمیت ارتقای تعامل سازنده بین کارکنان شــرکت ها و ذینفعــان مختلف آن ها تاکید کرد و افزود: نیروی انســانی سالم عامل موفقیت هر سازمان است. مجید مــکاری، مدیر ایمنی، بهداشــت و محیط زیســت ذوب آهن  اصفهان  که بــه نمایندگی از این شــرکت در این اجلاس حضور داشــت و لوح و تندیس دبیرخانه دائمی مســئولیت اجتماعی را دریافت کرد، در گفتگو با خبرنگار ما به شــرح بخشــی از اقدامات ذوب آهن اصفهــان در زمینه مســئولیت پذیری اجتماعی و اخــلاق حرفه ای آن  پرداخت  و این اقدامــات را عامل موفقیت این شرکت در امر ایفای مسئولیت اجتماعی و دریافت  پیاپی لــوح، تقدیرنامه  و جایزه مربوطه در ســال های اخیر دانست.

وی به اقدامات محیط زیســتی  شرکت پرداخت وگفت: ذوب آهن اصفهان از بدو تاسیس تا کنون با انجام پروژه های مختلف  زیست محیطی  حدود 4 هزار میلیارد تومان هزینه کرده است و در حالی که بنابــر  قانون  ملزم به اجــرای 25 درصد فضای ســبز در محوطه کاری خود بوده اقدام به ایجاد  فضای سبز  به میزان 84 درصد نموده است.

مدیر ایمنی، بهداشــت و محیط زیســت شرکت به نقش آموزشــی ذوب آهن اصفهــان در انتقال دانش فنــی و تربیت نیروهــای متخصص و ماهر برای دیگر صنایع و از جملــه  صنعت فولاد  و مهم تر از آن ســاخت و تحویل چند واحد فولادی در کشــور پرداخت و تاکید کرد: از آخرین اقدامات زیســت محیطی ذوب آهن اصفهان کــه در این زمینه لازم است به آن اشــاره کنیم، اقدامات این شرکت در زمینه مقابله با بیماری فراگیر کرونا در سطح کارکنان و در سطح منطقه اطراف است. در این زمینه  بیمارستان  شــهید مطهری ذوب آهن اصفهان به طور گســترده با تمامی امکانات و کادر تلاشگر خود برای پیشــگیری و  درمان  مبتلایان کرونا در منطقه تلاش کرده است.گفتنی اســت؛ در اجلاس مســئولیت اجتماعی و اخلاق حرفه ای ســازمان ها از اقدامات مختلف شــرکت ها در امر مقابله با بیماری کرونا تقدیر و یاد شهدای این عرصه گرامی داشته شد.

آیا این خبر مفید بود؟
‍‍‍
بانک و بیمه
اقتصاد کلان و بودجه
صنعت و انرژی
بورس و بازار سهام
طلا و ارز
بازار مسکن و راه
بازار خودرو
اجتماعی
ارسال نظر:

‍‍‍
روی خط رسانه