فولاد غدیر نی­ریز

فولاد غدیر نی­ریز/آگهی مناقصه عمومی شماره 106642 (نوبت اول)

کدخبر : 24532

شرکت فولاد غدیر نی­ریز (سهامی خاص) در نظر دارد “خدمات مشاوره، مطالعات و طراحی فاز یک و تهیه اسناد مناقصه EPC پروژه خط انتقال از شبکه آب خلیج فارس از محدوده شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به شرکت فولاد غدیر نی­ ریز” را از طریق مناقصه عمومی به مشاور دارای صلاحیت (رتبه یک رشته آب) واگذار نماید. لذا از کلیه مشاوران واجد شرایط دعوت بعمل می آید.

رصد اقتصادی شرکت فولاد غدیر نی­ریز (سهامی خاص) در نظر دارد “خدمات مشاوره، مطالعات و طراحی فاز یک و تهیه اسناد مناقصه EPC پروژه خط انتقال از شبکه آب خلیج فارس از محدوده شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به شرکت فولاد غدیر نی­ ریز” را از طریق مناقصه عمومی به مشاور دارای صلاحیت (رتبه یک رشته آب) واگذار نماید. لذا از کلیه مشاوران واجد شرایط دعوت بعمل می آید.

 

– تاریخ فروش اسناد:  1400/10/01 لغایت 1400/10/05

– زمان تحویل پیشنهادات: پایان وقت اداری 1400/10/11  می باشد.

محل تحویل پیشنهادات :

کارخانه : فارس، نی ریز، کیلومتر 50 جاده نی ریز به سیرجان کد پستی 7491617831 تلفن 071-53854124 واحد بازرگانی یا

دفتر تهران : خیابان بخارست، کوچه چهاردهم غربی، پلاک 17 کد پستی 1514819711 تلفن 021-88754305 دبیر کمیسیون معاملات

– تضمین شرکت در مناقصه : ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ -/500.000.000(پانصد میلیون) ریال در وجه شرکت فولاد غدیر نی­ریز با اعتبار3 ماهه با قابلیت یکبار تمدید

– محل انجام خدمات مورد مطالعه: حد فاصل این مجتمع تا محدوده شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

–نحوه دریافت اسناد مناقصه :

متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت تمایل می توانند یک سری کامل از اسناد مناقصه را در مقابل واریز مبلغ -/1.000.000 ریال به شماره شبای   IR320170000000220459460003 به نام شرکت فولاد غدیر نی ریز نزد بانک  ملی و ارسال تصویر فیش واریزی و درخواست کتبی (که شامل نام مناقصه و نام و نام خانوادگی متقاضی ، شماره تلفن تماس ثایت و همراه ) به آدرس ایمیل  Buy@nghsco.ir خریداری نمایند ، بدیهی است پس از بررسی ، فایل اسناد مناقصه برروی آدرس ایمیل ارسالی متقاضی، ارسال خواهد شد .

جهت هماهنگی بیشتر با شماره 09177198791 تماس حاصل فرمایید.

                                                     امور بازرگانی شرکت فولاد غدیر نی ریز

 

آیا این خبر مفید بود؟
‍‍‍
ارسال نظر: