ترکیب شیره انگور و شیر
  • شیر و شیره انگور! شیر به تنهایی مکملترین غذا در دوران کودکی بود. هر کدام از این دو محصول به طور جداگانه فواید زیادی دارند. این دو محصول وقتی با یکدیگر ترکیب می شوند، خاصیتی چند برابر پیدا می کنند. این مطلب از سری مطالب سلامت خبرنامه به بررسی خواص ترکیب شیره انگور و شیر پرداخته است. تا پایان مقاله همراه با خبرنامه باشید.

۱ |