دستمزد
  • امسال تمام کارگران بین ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان عیدی خواهند گرفت و هر نوع پرداختی کمتر از این رقم، غیرقانونی است و کارگران حق شکایت دارند.

  • حقوق و دستمزد کارمندان معمولا بخش قابل توجهی از درآمد هر شرکتی را به خود اختصاص می دهد و از همین جهت محاسبه حقوق و دستمزد دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد که در صورت بروز اشکال باعث می شود خسارات جبران ناپذیری به واحد تجاری وارد شود.

  • آمارهای رسمی از عملکرد شش ماهه سیتا نشان داد:

    شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین در عملکرد شش ماه نخست سال جاری موفق شد بالغ بر هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان سود خالص تجمیعی کسب کند که این نشان از رشد ۱۳۷ درصدی نسبت به شش ماهه و ١١ درصدی نسبت به دوازده ماهه سال قبل دارد.

  • آمارهای رسمی از عملکرد شش ماهه سیتا نشان داد؛

    شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین در عملکرد شش ماه نخست سال جاری موفق شد بالغ بر هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان سود خالص تجمیعی کسب کند که این نشان از رشد ۱۳۷ درصدی نسبت به شش ماهه و ١١ درصدی نسبت به دوازده ماهه سال قبل دارد.