غضنفری
  • در نشست مشترک سفیر ساحل عاج و مهدی غضنفری؛

    مهدی غضنفری ضمن استقبال از ورود صندوق به سرمایه گذاری در بخش انرژی ساحل عاج، گفت: چنانچه شرکت‌های ایرانی تمایل به ورود در این بخش داشته باشد؛ صندوق توسعه ملی نیز حمایت ارزی مناسبی از آن خواهد داشت.

  • مهدی غضنفری؛

    مهدی غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در پیامی به مناسبت روز خبرنگار، نوشت: پیمودن این راه خطیر در صندوق توسعه ملی، به تنهایی ممکن نیست و بی‌تردید همراهی خبرنگاران عزیز و سایر اهالی رسانه طی این مسیر را سهل کرده و کشتی اقتصاد را به سر منزل مقصود که همانا توسعه و شکوفایی کشور است هدایت می‌کند.

  • رییس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین با بیان اینکه نباید اموال عمومی به نفع اشخاص خاصی از بین برود بر اینکه صندوق توسعه ملی باید اسامی بدهکاران را منتشر کند تأکید کرد و گفت: صندوق توسعه ملی باید از طریق سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف داخلی و خارجی، منابع خود را افزایش دهد.

۱ |