نرخ سود بانکی
  • وزیر اقتصاد در مورد احتمال تغییر در نرخ سود بانکی گفت: طبیعتاَ شرایط اقتصادی حاضر، اقتضائات جدیدی را طلب می‌کند، اما این امر باید مورد بررسی بیشتری قرار گرفته و به تدریج انجام شود.

  • مدیرعامل کارگزاری دلیران پارس با تحلیل عوامل داخلی و بین‌المللی تاثیرگذار بر بازار سهام پیش‌بینی کرد در کوتاه مدت بازار از ابهام خارج شده و از اواخرپائیز رونق و اقبال به آن بازگردد.

  • کارشناس بازار سرمایه:

    یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است: کاهش نرخ سود بانکی یکی از مهمترین دلایل ورود نقدینگی به بورس و پررنگ شدن نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور محسوب می‌شود که با انجام آن، امکان بازگشت دوباره رشد به بازار سرمایه وجود خواهد شد.