سازمان منطقه آزاد چابهار

  • محمود بازاری مدیرکل دفتر ترویج تجارت سازمان توسعه تجارت؛

    محمود بازاری مدیرکل دفتر ترویج تجارت سازمان توسعه تجارت در خصوص ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های نمایشگاهی کشور با بیان اینکه صنعت نمایشگاهی یکی از ابزارهای بسیار مهم برای معرفی ظرفیت‌های تولیدی کالاها و خدمات کشور محسوب می‌شود که از سال‌های گذشته با برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی بازرگانی به منصه‌ظهور رسید، گفت: در همین راستا با توجه به رویکرد دولت سیزدهم در جهت حمایت از توسعه کمی‌وکیفی ظرفیت‌های صنعت نمایشگاهی کشور و برای کمک به رشد تولید صادرات‌گرا؛ از سال گذشته نمایشگاه‌های بین‌المللی معرفی توانمندی‌های صادرات در سطح ملی و منطقه‌ای در دستور کار سازمان توسعه تجارت ایران قرار گرفته است.

۱ |