فولاد سبای فولاد مبارکه
  • فولاد سبای فولاد مبارکه

    تولید کلاف گرم APIX70 مخصوص ساخت لوله‌های خطوط انتقال نفت و گاز در مجتمع فولاد سبای فولاد مبارکه.

۱ |