پرديس جم
  • پردیس جم

    طی مراسمی با حضور معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملّی صنایع پتروشیمی و برخی از مدیران این شرکت ، رئیس شورای راهبردی و برخی از مدیران عامل شرکتهای پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه پارس، مسئولین و مقامات محلی شهرستان جم ، پروژه های بهداشتی و درمانی ، فرهنگی و آموزشی ، ورزشی و عمرانی اتمام یافته در شهرک پردیس جم مورد بهره برداری قرار گرفت.

۱ |