ادغام
  • ادغام «شعبه سورنا (شناسه اختصاصی 5703711)» در «شعبه خیابان شهید بهشتی (شناسه اختصاصی 5702302)»

    با هدف بهینه‌سازی شبکه شعبه‌ها و ارائه بیش از پیش خدمات مطلوب و شایسته به مشتریان گرامی، «شعبه سورنا» در «شعبه خیابان شهید بهشتی» ادغام می‌شود.

۱ |